Việc thành lập Cộng đồng ASEAN là dấu mốc lịch sử mới đối với cả khối nói chung và VN nói riêng. 

asean-com-3_YESVCộng đồng ASEAN đem lại cả cơ hội lẫn thách thức cho VN – Ảnh: Lam Yên

Sự kiện này có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn, biểu hiện chất lượng mới trong quá trình hợp tác và liên kết khu vực đối với ASEAN lẫn hội nhập quốc tế đối với VN, tạo nên chuyển đổi rất cơ bản, mạnh mẽ và sâu sắc để mở ra thời kỳ phát triển mới.
Cộng đồng ASEAN đem lại cả cơ hội lẫn thách thức cho VN, buộc chúng ta phải có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về thời kỳ mới với cuộc chơi bình đẳng mới về nhiều phương diện. Đó là những nhận thức về chấp nhận luật chơi chung về chính trị cũng như kinh tế, về pháp lý cũng như an ninh, về mở cửa thị trường và tiếp cận thị trường, về cạnh tranh bình đẳng và minh bạch, về trách nhiệm của từng thành viên với tổ chức, về gắn kết tương lai riêng của mình với tương lai chung của ASEAN.
VN cần thể hiện bản lĩnh tham gia cuộc chơi này khi sẽ phải thay đổi rất đáng kể về pháp lý, phải có những cơ chế và lộ trình mới để thực thi những cam kết với ASEAN theo cách có lợi nhất.
Những thay đổi ấy sẽ là một sự cải cách thực chất và không dễ dàng. Bản lĩnh ở đây là kiên định ý chí và quyết tâm, là dám tự thoát ra khỏi cái bóng của chính mình để vươn tới tương lai tươi sáng, tốt đẹp.
Nhận thức và bản lĩnh ấy thể hiện trong những hành động cụ thể. Cộng đồng ASEAN làm VN gắn kết hữu cơ hơn với cả khối đồng thời có thể đóng góp được nhiều hơn và thực chất hơn cho ASEAN.

La Phù

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.