LOS ANGELES (NYT) – Sau nhiều năm phải trải qua các cuộc tranh đấu gay go về tình trạng thiếu hụt ngân sách và chọn lựa những chương trình phải cắt bỏ, tiểu bang California nay phải đối đầu với thử thách mới: Ðó là có nhiều tiền hơn dự trù. Sự thặng dư ngân sách đột ngột đang tạo ra cuộc tranh luận làm thống đốc California phải nhức đầu là tiểu bang phải chi số tiền dư ra sao.

Thống Ðốc Jerry Brown đang “nhức đầu” vì thặng dư ngân sách. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Tổng số tiền dư được ước tính vào khoảng từ $1.2 tỉ, theo con số của Thống Ðốc Jerry Brown, đến $4.4 tỉ, theo ước tính của phân tích gia tài chánh thuộc Quốc Hội California. Tình trạng thặng dư ngân sách này xảy ra ba năm sau khi tiểu bang phải đối diện với con số thiếu hụt vào khoảng $60 tỉ.
Thoạt đầu nhìn qua, tình hình này có vẻ là điều đáng mừng trong một tiểu bang mà phía đảng Dân Chủ kiểm soát cả phía hành pháp lẫn lập pháp. Sau kỳ bầu cử Tháng Mười Một năm ngoái, đảng Dân Chủ có được thế đa số 2/3 tại Hạ Viện và Thượng Viện, coi như đẩy phía Cộng Hòa ra ngoài lề trong mọi cuộc tranh luận.
Nhưng tình trạng thặng dư đã đưa đến cuộc tranh luận về những vấn đề như liệu rằng sự thặng dư sẽ kéo dài trong bao lâu và số tiền này có nên được dùng vào việc mở lại các chương trình bị cắt giảm khi trước hay không.
Thống Ðốc Brown, với chủ trương phải bảo thủ trong vấn đề ngân sách, không muốn có sự gia tăng lớn lao trong các chi tiêu mới và muốn đưa số tiền thặng dư vào quỹ dự phòng cho những lúc khó khăn.
Tuy nhiên, phía đảng Dân Chủ tại Hạ Viện cũng như Thượng Viện tiểu bang California lại muốn phục hồi một số chương trình bị cắt giảm trong bốn, năm năm qua.
“Tôi tin rằng chúng ta có bổn phận phải có những đầu tư quan trọng vào các chương trình bị cắt giảm thời gian qua,” theo Thượng Nghị Sĩ Darrell Steinberg, trưởng khối đa số Thượng Viện California. (V.Giang)

Theo nguoi-viet.com

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: