Tổng Thống Obama loan báo hôm thứ tư 16/4 là chính phủ Hoa Kỳ sắp tung ra 600 triệu đô la hỗ trợ các chương tình huấn nghệ cho công nhân để họ có thể nhận các công việc thích hợp.

Các công ty Hoa Kỳ sẽ cần đến 522,000 nhân viên cho các chương trình điện toán trong vòng 10 năm tới, cũng như khoảng 110,000 dược sĩ, 224,000 chuyên viên điện và 941,000 người làm trong ngành dịch vụ cho các khách hàng.
Trong chuyến đi thăm một nhà máy ở Oakdale của Pennsylvania, ông Obama loan báo kế hoạch giải ngân ngay 500 triệu đô la từ các quỹ của Bộ Lao Động để đáp ứng nhu cầu huấn nghệ.
Tổng Thống Obama. Photo courtesy: Reuters
Mục tiêu sẽ là khuyến khích các công ty và các lãnh đạo cộng đồng cư dân làm việc chung với nhau để tạo ra các chương trình huấn nghệ giúp nhân viên có đủ khả năng đảm đương các nhiệm vụ hiện nay.
Một số tiền 100 triệu đô la khác cũng sẽ do Bộ Lao Động cung cấp nhằm hỗ trợ các chương trình huấn luyện cho các nhân viên tập sự trong các lãnh vực mới đang phát triển nhanh chóng.
Các số liệu của Văn Phòng Thống Kê thuộc Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho thấy nhiều lãnh vực như chuyên viên hàn, chuyên viên máy móc, trợ tá nha sĩ và ngay cả nhân viên điện lực cũng đang cần được hỗ trợ.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: