IRVINE, Calif. (AP) – Hôm thứ Bảy, Ủy Ban Hành Pháp của Hội Sinh Viên đại học UCI bỏ phiếu phủ quyết Nghị Quyết của Ủy Ban Lập Pháp đưa ra hôm thứ Năm với nội dung cấm treo cờ Mỹ trong khu vực hành lang chung của các văn phòng đại diện sinh viên.

204092-uci-400

Logo đại học UCI – University of California, Irvine.

Quyết định của Ủy Ban Hành Pháp với tỉ số 4-1, đảo ngược Nghị Quyết của Ủy Ban Lập Pháp, 6-4.

Nói về lệnh phủ quyết, chủ tịch Hội Sinh Viên đại học UCI, Reza Zomorrodian, nói rằng các thành viên của Ủy Ban Hành Pháp đã thảo luận thắng thắn về giá trị và tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận – trong trường hợp này là quyền treo cờ.

Chủ Tịch Hội Sinh Viên cũng nói, người ta có thể không đồng ý với chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng lá cờ là biểu tượng không mang tính đảng phái.

Được thiết lập theo mô hình hệ thống chính phủ liên bang Hoa Kỳ, Ủy Ban Lập Pháp của sinh viên có quyền làm ra luật, nhưng Ủy Ban Hành Pháp thì có quyền phủ quyết các quyết định của phía Lập Pháp.

Nguyên thủy, Nghị Quyết của Ủy Ban Lập Pháp của Hội Sinh Viên Đại Học UCI – University of California, Irvine – được quyết định hôm Thứ Năm, cấm treo bất cứ lá cờ nào, kể cả cờ Mỹ, trong khu vực hành lang chung của các văn phòng đại diện sinh viên.

Và sau khi có quyết định cấm treo cờ, lá cờ Hoa Kỳ từng được treo trên tường dọc một hành lang đã bị gỡ xuống.

Nội dung nghị quyết cấm treo cờ do sinh viên Matthew Guevara, thuộc Khoa Sinh Thái của UCI, viết ra. Nội dung liệt kê 25 lý do tại sao nên cấm treo cờ. Nội dung có đoạn nói cờ Hoa Kỳ từng được treo trong những giai đoạn của “chủ nghĩa thực dân và đế quốc” và có thể biến nước Mỹ thành biểu tượng của “chủ nghĩa ngoại lệ và thượng đẳng” (exceptionalism and superiority).

Cách đây vài tuần, một ai đó đã gỡ lá cờ Hoa Kỳ treo trên tường văn phòng đại diện sinh viên, và mang vào để trên bàn của Chủ Tịch Hội Sinh Viên, Reza Zomorrodian, kèm theo một lời nhắn nặc danh là không nên treo cờ tại đây.

Các thành viên của Ban Hành Pháp quyết định treo lá cờ lên lại. Thế là Nghị Quyết cấm cờ được mang ra trước Ủy Ban Lập Pháp để bỏ phiếu.

Trong ngày Thứ Sáu, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, Janet Nguyễn, nói rằng bà cùng các nhà lập pháp tiểu bang sẽ đệ trình một đề nghị tu chính hiến pháp tiểu bang nhằm nghiêm cấm “các đại học và đại học cộng đồng do tiểu bang cấp ngân sách hoạt động mà lại ngăn cấm việc treo quốc kỳ Hoa Kỳ.”

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: