SEATTLE, Washington State  Hội Ðồng Thành Phố Seattle hôm Thứ Hai đồng lòng chấp thuận tăng lương tối thiểu lên thành $15/giờ, trở thành nơi được trả lương căn bản cao nhất nước Mỹ, theo một bản tin của CNN.

Việc tăng lương được Thị Trưởng Ed Murray chính thức đề nghị, và ông dự trù ký ban hành trong ngày Thứ Ba.

Một người cầm bảng ủng hộ tăng lương tại buổi họp Hội Ðồng Thành Phố Seattle. (Hình: AP Photo/seattlepi.com, Jordan Stead)

Tiểu bang Washington vốn đã có mức lương tối thiểu cao nhất toàn quốc, $9.32/giờ.

Lương căn bản do liên bang quy định hiện nay là $7.25.

Phe Dân Chủ ở Quốc Hội từng đẩy mạnh việc tăng dần lên thành $10.10, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả bao nhiêu.

Việc tăng lên $15/giờ ở Seattle sẽ diễn tiến trong nhiều năm, tùy theo tầm vóc của hãng và phúc lợi nơi đó cung cấp.

Theo luật, sự tăng lương căn bản được áp dụng đầu tiên tại nhiều doanh nghiệp lớn trong năm 2017, rồi sau đó đến mọi cơ sở kinh doanh khác trước năm 2021.

Các ngành kinh doanh thuộc hệ thống franchise, bị liệt kê như là doanh nghiệp lớn, tỏ sự chống đối vì họ phải thực hiện việc tăng lương trước các cơ sở kinh doanh nhỏ.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Quốc Tế có văn phòng ở Washington, DC, loan báo rằng họ sẽ kiện thành phố về tính cách phân biệt này.

Lần tăng lương đầu tiên vào ngày 1 Tháng Tư, 2015, mang lại mức lương tối thiểu $10 cho một số doanh nghiệp, và $11 đối với các cơ sở kinh doanh khác.

Tổ chức vận động mang tên “15 for Seattle” ước tính việc tăng lương căn bản sẽ ảnh hưởng đến hơn 100,000 nhân công.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: