SACRAMENTO, CALIF. – Sacramento đã lọt vào danh sách 25 thành phố lớn nhất đứng đầu để sống, và nhiều thành phố khác tại miền Bắc California cũng nằm trong danh sách này.

Thành phố thủ phủ đã rớt 3 điểm từ năm ngoái tới hạng thứ 24, nhưng được điểm tốt hơn trong xếp hạng nói chung trong lãnh vực kinh tế, giáo dục và sức khỏe, và phẩm chất của cuộc sống, trong phúc trình được phổ biến bởi trang mạng WalletHub.

Tuy nhiên, xếp hạng của Sacramento đã sút giảm trong lãnh vực khả năng tài chánh (hạng 40), kinh tế (hạng 26), và an toàn (hạng 32).

Thành phố Seattle đứng đầu bảng, trong khi thành phố Detroit đứng hạng chót 62.

Tại Vùng Vịnh, 2 thành phố chiến thắng Sacramento để lọt vào danh sáng 10 thành phố hàng đầu, gồm San Francisco đứng hạng 4 trong khi San Jose đứng hạng 8. Cả hai thành phố đều tăng nhiều điểm so với năm ngoái, mà San Jose đứng thứ 10 và  San Francisco đứng hạng 16.

Trong khi nhiều thành phố không hiểu tại sao San Francisco lại  có thể xếp hạng cao mà cuộc sống ở đó thì đắt đỏ, nhưng nó không được xếp hạng cao trong lãnh vực khả năng chi trả – đứng hạng 54 trong 62 thành phố. New York cũng bị xếp hạng tồi tệ trong lãnh vực khả năng chi trả.

San Francisco đứng hạng 2 trong xếp hạng về phẩm chất cuộc sống, và San Jose xếp hạng 2 trong lãnh vực giáo dục và sức khỏe.

Những thành phố khác tại California nằm trong danh sách 50 thành phố lớn tốt nhất gồm:

5   – San Diego

34 – Riverside

36 – Los Angeles

38 – Anaheim

43 – Long Beach

45 – Bakerfield

46 – Oakland

47 – Fresno.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: