WASHINGTON (AP) – Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm thêm 2,000, xuống còn 339,000, một chỉ dấu cho thấy nhịp độ hãng xưởng cho nhân viên nghỉ việc đang chậm hẳn lại, trong khi việc thu nhận thêm người mới sẽ tiếp tục đều đặn.

Hiện vẫn còn gần 4.5 triệu người Mỹ còn phải trông cậy vào các biện pháp trợ giúp thất nghiệp. (Hình: AP/Photo)

Bộ Lao Ðộng Mỹ hôm Thứ Năm cũng cho hay mức trung bình của bốn tuần, một cách tính ít bị giao động bởi các biến chuyển hàng tuần, cho thấy có sự tăng thêm 8,500, lên tới 357,250.

Mức trung bình của số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong mấy tuần trở lại đây bị giao động vì thời gian có lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh. Chính phủ Mỹ không theo dõi được đúng mức số người được các cửa hàng bán lẻ nhận thêm trong mùa lễ cũng như những giới phải tạm thời nghỉ việc thời gian này, như các nhân viên trường học.

Ðơn xin trợ cấp thất nghiệp là một thước đo của tình trạng cho nhân viên nghỉ việc. Con số này hiện được coi là gần mức ổn định của thời gian trước khi có cuộc suy trầm kinh tế. Trong khi đó, mức thu nhận nhân viên mới được coi là vững chắc.

Tình hình thị trường lao động cũng có tiến triển trong những tháng gần đây. Giới chủ nhân mở thêm trung bình khoảng 200, công việc mỗi tháng, từ Tháng Tám đến Tháng Mười Một, giúp hạ mức thất nghiệp xuống còn 7%.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 4.5 triệu người Mỹ còn phải trông cậy vào các biện pháp trợ giúp thất nghiệp, tính đến tuần lễ chấm dứt ngày 14 Tháng Mười Hai năm 2013.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: