HOA KỲ – Theo một báo cáo mới đây của tổ chức Lumina Foundation, lực lượng lao động Mỹ sẽ không đạt được con số 20 triệu người tốt nghiệp đại học trong vòng 10 năm tới, dù rằng con số tốt nghiệp có gia tăng. Theo Higher Education.

207403-Daily-Life-Idaho-400

Lễ tốt nghiệp đại học tại University of Idaho in Moscow, Idaho,
16 Tháng Năm. (Hình: AP Photo/Orlin Wagner)

Bài báo viết, kết quả cuộc nghiên cứu do Trung Tâm Giáo Dục và Nhân Dụng thuộc trường đại học Georgetown University đưa ra cho thấy có tới 2/3 công việc làm trong năm 2020 sẽ cần đến trình độ học vấn hơn bậc trung học, nhưng hiện chỉ có 40% số người trưởng thành hiện đang làm việc có bằng cử nhân trở lên, theo kết quả thăm dò năm 2013. Con số này có cao hơn mức 37.9% của năm 2008, tuy nhiên con số đó vẫn không đủ để đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động.

Cơ quan Lumina Foundation, một tổ chức đặt trọng tâm vào việc gia tăng tỉ lệ dân chúng Mỹ có bằng đại học, đã mở ra chiến dịch mang tên “Goal 2025” vào năm 2009 nhằm tăng tỉ lệ người trưởng thành ở Mỹ có bằng đại học lên 60% vào năm 2025, nói rằng điều này vẫn có thể đạt được, nhưng cần phải có những thay đổi lớn lao về hệ thống giáo dục ở Mỹ.

Chủ tịch cơ quan Lumina, Jamie Merisotis, nói rằng Mỹ có 10 năm để đạt chỉ tiêu này, nhưng tiến độ hiện nay sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của giới chủ nhân và cũng để giải quyết sự mất cân bằng ngày càng gia tăng mà cả nước phải đối diện. “Để nước Mỹ có thể thật sự thịnh vượng – để quốc gia có thể đạt được không chỉ sự an ninh kinh tế và cơ hội phát triển cho cá nhân, mà còn là công bằng xã hội và sự gắn kết giữa mọi người – phải cần có sự nhận thức về nhu cầu cấp thiết để có thêm thành quả của giáo dục đại học từ mọi hướng.

Vẫn theo bài báo, chính phủ Obama muốn nước Mỹ có tỉ lệ người dân có bằng đại học cao nhất thế giới vào năm 2020, một điều quốc gia này đã không đạt được kể từ năm 1990 tới nay.

Có một số lý do để giải thích vì sao nước Mỹ không đạt được mục tiêu nói trên.

Đầu tiên là khoảng cách trong các sắc dân: Có khoảng 44.5% người Mỹ da trắng có bằng đại học, nhưng chỉ 20.3% người Latino (nói tiếng Tây Ban Nha) đạt được điều này.

Những người gốc da màu và các nhóm dân khác, như những sinh viên đến từ các gia đình lần đầu tiên có người vào đại học và những người có lợi tức thấp, đang là mục tiêu của nỗ lực phát triển này.

Ông Meristotis khẳng định rằng sự công bằng giáo dục là điều quan trọng nhất trong mọi nỗ lực phải có và nước Mỹ đang ở vào thời điểm của lịch sử mà đây là điều phải được xác nhận rõ ràng với người gốc Latino, gốc da đen cũng như người thổ dân Mỹ, chứ không chỉ là sự công bằng về xã hội.

Tổ chức Lumina Foundation cũng kêu gọi các giới chủ nhân cần công nhận và đánh giá cao hơn nữa các chứng chỉ và tín chỉ mà đại học cộng đồng cấp cho nhân viên của họ. Cơ quan Kiểm Tra Dân Số Mỹ cũng sẽ khởi sự thu thập dữ kiện và phổ biến mức độ người có các chứng chỉ và tín chỉ này trong năm tới, một điều hy vọng sẽ tạo thêm giá trị cho các nỗ lực học hành sau bậc trung học.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: