(TNO) Toàn thế giới hiện có 168 triệu lao động trẻ em, trong đó khoảng 120 triệu trẻ từ 5 – 14 tuổi, theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhân Ngày Quốc tế phòng chống lao động trẻ em năm 2015.

pakistanchild2-reuters-500_fzmzMột trong số những lao động trẻ em tại Pakistan – Ảnh: Reuters 

ILO vừa công bố báo cáo nhân Ngày Quốc tế Phòng chống lao động trẻ em (12.6), với những số liệu rất đáng buồn về thực trạng lao động trẻ em hiện nay.
Theo báo cáo công bố hôm 10.6, toàn thế giới hiện có 168 triệu lao động trẻ em, trong đó có khoảng 120 triệu trẻ từ 5 – 14 tuổi, còn lại là các em ở độ tuổi 15 – 17.
Theo báo cáo này, 5 triệu trẻ em đang làm việc trong điều kiện như nô lệ, 50% lao động trẻ em làm các công việc nặng nhọc ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng phát triển. Đặc biệt, phần lớn các trẻ em từ 15 – 17 tuổi đang làm việc trong môi trường được xếp vào loại độc hại hoặc dễ tổn thương.
Báo cáo của ILO chỉ ra rằng khoảng 20% đến 30% số trẻ em tại các quốc gia có thu nhập thấp trở thành lao động trẻ em ở độ tuổi 15, thậm chí sớm hơn.
Ngọc Mai
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!