Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang họp với giới chức đồng cấp phía Iran, ông Javad Zarif, tại Vienna ngày hôm nay, vài ngày trước thời hạn chót để có được một hiệp định toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.

Hoa Kỳ cùng với 5 nước đối tác trong cuộc đàm phán sẽ tìm cách đạt được thoả thuận chung cuộc trước thời hạn tự ấn định là ngày 30 tháng 6. Nhiều giới chức dự kiến sẽ không có thoả thuận trước thời hạn chót.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Tây phương nói rằng các vấn đề vẫn còn cần phải giải quyết gồm có các cuộc thanh sát của Liên Hiệp Quốc tại các địa điểm ở Iran, vấn đề minh bạch, vấn đề chế tài, và khía cạnh quân sự có thể có của chương trình hạt nhân của Iran.

Các nhà thương thuyết đang tìm cách đạt được thoả thuận chung cuộc nhằm hạn chế chương trình hạt nhân Iran để đổi lấy việc giảm thiểu hoặc dỡ bỏ các biện pháp chế tài.

1

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: