Hải quân Hoa Kỳ bổ nhiệm Chuẩn Đô Đốc Frederick Roegge vào vị trí chỉ huy lực lượng tàu ngầm Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

213905-Frederick-Roegge-400

Chuẩn Đô Đốc Frederick Roegge phát biểu tại lễ nhậm chức tại Pearl Harbor,
Hawaii, 3 tháng Chín. (Hình: AP Photo/Audrey McAvoy)

Ông Roegge nhậm chức thay người tiền nhiệm là Chuẩn Đô Đốc Phillip Sawyer vào ngày 3 Tháng Chín trong một buổi lễ tại Trân Châu Cảng, Hawaii. Ông Sawyer sẽ đảm nhiệm vị trí mới tại Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và vẫn sẽ lưu lại Hawaii.

Sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng nhiều hoạt động quân sự tại Biển Đông.

Giới quan sát nhận định, sự gia tăng hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông đòi hỏi Hoa Kỳ đẩy mạnh khả năng thu thập thông tin tình báo từ tàu ngầm.

Chuyên viên nghiên cứu Loren Thompson thuộc viện nghiên cứu quốc phòng Lexington nói rằng tàu ngầm là phương tiện thâu thập tin tình báo duy nhất phù hợp để theo dõi các trao đổi thông tin của Trung Quốc.

Ông Thompson cũng nói hoạt động tình báo là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất cho lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm Đội Thái Bình Dương.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: