WASHINGTON DC  Mỗi năm CIA loại ra chừng năm hoặc sáu ứng viên xuất sắc chỉ vì những điều họ nói trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, và Linkedln, CNN trích thuật lời của một tuyển sinh hàng đầu của CIA.

204523-cia-4

Logo của cơ quan CIA. (Hình: CIA)

Tuy quá nhỏ so với con số 20,000 ứng viên vào đến giai đoạn cuối của tiến trình phỏng vấn, nhưng CIA từ chối chỉ vì những gì họ đưa lên trên mạng xã hội.

Ông Ron Patrick, tuyển sinh trưởng của CIA, người có trương mục Linkedln, Facebook và Twitter dưới nhiều tên khác nhau, nói: “Lẽ đương nhiên là sự bảo mật và mạng xã hội không thể đi đôi với nhau.”

Ông khuyên rằng là một nhân viên CIA tương lai, hoạt động ngầm ở vùng chiến địa, chớ nên biểu lộ việc mình quan tâm đến ngành tình báo với thiên hạ.

Ngay cả khi quí vị bấm vào “Like” hoặc “Follow” trong trang mạng của CIA, tỏ ra mình ái mộ cơ quan, nhưng quí vị cũng có thể bị đánh giá như là người khinh suất.

Theo ông Patrick, nhân viên tình báo không phải là người chống lại xã hội hay ghét kỹ thuật mà ngược lại là khác.

Ðiều CIA muốn là quí vị phải luôn giữ kín mồm, ngay cả chớ cho ai biết rằng mình thích làm việc cho cơ quan.

Ông Patrick kể, có nhiều ứng viên vào đến vòng trong của cuộc phỏng vấn rồi nhưng lại lên mạng khoe rằng mình mới được CIA phỏng vấn.

Ông nói: “Ðây là cả vấn đề của lòng chính trực và tinh thần trách nhiệm. Những người đó không giữ đúng huấn thị và không hiểu được tầm quan trọng của công việc họ muốn xin làm.”

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: