Dàn khoan dầu Deepwater Horizon bị cháy vào tháng Tư, 2010 tại Vịnh Mễ Tây Cơ, ngoài khơi Louisiana, gây ra thảm họa dầu loang và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn ngư phủ mà trong đó có nhiều người gốc Việt. (U.S. Coast Guard via Getty Images)

HOUSTON – Tòa Kháng Án Texas đã phán quyết rằng thỏa thuận của một phụ tá pháp lý là bất hợp pháp. Phụ tá gốc Việt này từng yêu cầu một luật sư ở Houston phải chia tiền lệ phí với ông, dựa vào số lượng thân chủ mà ông mang đến cho văn phòng luật sư, liên quan đến vụ dầu loang BP Deepwater Horizon xảy ra vào năm 2010.
Tuy nhiên sau khi đưa ra phán quyết nói trên, thẩm phán vẫn cho phép người phụ tá gốc Việt này được xúc tiến một vụ kiện, để đòi ít nhất một phần trong số tiền $503,080 mà ông nói là luật sư còn nợ ông.

Quyết định của Tòa Kháng Án Đệ Nhất của Houston liên quan đến vụ ông Lương Truyền kiện ông Robert McAllister. Ông Lương Truyền nói rằng ông thỏa thuận bằng miệng với luật sư Robert McAllister và công ty luật của ôngMcAllister trong năm 2010 về việc chia tiền lệ phí, trong đó ông Truyền sẽ được trả một tỷ lệ phần trăm cho việc đem các thân chủ tới cho công ty, và làm việc trên hồ sơ của họ.

Mặc dù Lương Truyền không phải là luật sư có giấy phép hành nghề tại Texas, ông mô tả công việc của ông là công việc của một “luật sư chuyên nghiệp,” và nói rằng ông sẽ kiếm được thân chủ và làm hồ sơ từ “A đến Z.” Ông nói rằng luật sư McAllister không làm bất kỳ công việc nào cả, ngoại trừ việc ký tên vào những hồ sơ được nộp cho BP để được thanh toán.

Theo tòa án cho biết, Lương Truyền nói rằng ông không biết chính xác số giờ ông làm việc, nhưng nêu ra rằng ông đã làm “nhiều giờ.” Ông cũng nói rằng ông thường làm việc 14 giờ mỗi ngày, và luật sư McAllister vẫn mắc nợ ông “không dưới $503,080.”

Về phần McAllister, ông phủ nhận việc tham gia vào một thỏa thuận như vậy, hoặc cho phép Lương Truyền thực hiện tất cả công việc trên các hồ sơ thân chủ.

Ông Truyền đã nộp đơn khiếu nại về vụ vi phạm hợp đồng, khẳng định rằng ông đã thực hiện các nghĩa vụ của ông với McAllister, nhưng McAllister từ chối trả tiền. Lương Truyền cũng nộp đơn đòi tiền công ngoài hợp đồng và tố cáo việc làm giàu bất công, để lấy lại giá trị hợp lý của những dịch vụ mà ông cung cấp cho luật sư và công ty của ông.

McAllister đã nộp một bản kiến nghị về việc xét xử giải quyết tranh chấp. Ông lập luận rằng ông được quyền hưởng sự phán xử này, và đó là một vấn đề pháp luật phát, vì thỏa thuận mà Lương Truyền dựa vào là bất hợp pháp, bởi vì thỏa thận đó đi ngược với luật Texas quy định về việc luật sư chia lệ phí với người không phải là luật sư. Và việc một người không phải luật sư kiếm thân chủ cho một luật sư để nhận tiền lệ phí cũng là bất hợp pháp theo luật tiểu bang.

Tòa đã chấp thuận kiến nghị của McAllister, khiến ông Lương Truyền kháng án lên Tòa Án Đệ Nhất.
Trong quyết định ngày 2 tháng Tám, Tòa Án Đệ Nhất đã phán quyết rằng tòa án xét xử là đúng khi bác bỏ đơn khiếu nại của Lương Truyền về vi phạm hợp đồng, vì nó là vô hiệu do tính cách bất hợp pháp.

Nhưng tòa kháng án đã không bác bỏ việc ông Lương Truyền đòi tiền công và tố cáo việc làm giàu bất chính của luật sư.

Thẩm phán Terry Jennings viết, “Trong trường hợp này, căn bản duy nhất – mà ông McAllister trình bày cho tòa án xét xử để cấp phán quyết bác bỏ việc Lương Truyền đòi tiền công và tố cáo việc làm giàu bất công – là các hợp đồng vô hiệu không hợp pháp đều không thể được thực thi, vì thiếu những bàn tay sạch.”

Jennings lưu ý rằng mặc dù Lương Truyền không thể xác định số giờ ông đã làm việc, bản kiến nghị của McAllister và bằng chứng hỗ trợ đã không xác định dứt khoát rằng Lương Truyền đã được đền bù hợp lý cho công việc hợp lệ.

Jennings lưu ý rằng trong khi McAllister khẳng định rằng Lương Truyền đã không đưa ra bằng chứng về công việc ông đã thực hiện mà ông không được bồi thường, McAllister đã không nộp một bản kiến nghị xin giải quyết tranh chấp không có bằng chứng trong trường hợp này.
Scott Rothenberg, một người hành nghề đơn độc ở Houston, đại diện cho Lương Truyền trong vụ kháng án, rất hài lòng khi thấy thân chủ của ông sẽ được phép theo đuổi việc đòi trả tiền công và tố cáo việc làm giàu bất công của luật sư McAllister.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: