SAN DIEGO, California (AP) – Hơn 700,000 người ngoại quốc đáng lý trở về nước trong thời điểm 12 tháng của năm tài khóa 2017, nhưng ở lại Hoa Kỳ, quá hạn visa, Bộ Nội An cho biết hôm Thứ Ba.

Tổng Thống Donald Trump lâu nay tập trung vào bảo vệ an ninh biên giới, tìm cách dựng bức tường trị giá nhiều tỷ đô la dọc biên giới Mỹ và Mexico.

Hình Visa quá hạn

Tuy nhiên, số người ngoại quốc ở quá hạn visa cho thấy, đây là một trong những yếu tố nâng số người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Một đánh giá ước lượng 40% trong số 11 triệu người sống bất hợp pháp tại Mỹ là ở quá hạn visa.

Trong năm tài khóa vừa qua, kéo dài từ Tháng Mười, 2016 đến Tháng Chín, 2017, có 701,900 người ở quá hạn visa, trong số những người đến bằng đường hàng không hoặc đường thủy – nhiều hơn dân số của tiểu bang Vermont hoặc tiểu bang Wyoming.

Ngoài ra, số người này có thể còn nhiều hơn, vì Bộ Nội An chưa thể thống kê số người vào Mỹ bằng đường bộ mà ở lại quá hạn visa.

Tuy nhiên, số người ở lại quá hạn visa năm 2017 ít hơn năm trước một chút.

Từ Tháng Mười, 2015 đến Tháng Chín, 2016, có 739,478 người ở lại Mỹ quá hạn visa.

Nếu so sánh, với 52.7 triệu người vào Mỹ qua các loại visa, mà không phải là di dân, trong năm 2017, số người ở lại quá hạn tương đương 1.3%, trong khi tỉ lệ này của năm 2016 là 1.5%.

Canada một lần nữa đứng đầu trong 10 quốc gia có số người ở lại Mỹ quá hạn visa, kế đến là Mexico, Venezuela, Anh, Colombia, Nigeria, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, và Đức.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: