Nguyễn Thanh Nhàn (Oklahoma County Sheriff’s Office)

OKLAHOMA CITY – Nhà chức đang điều tra một cái chết trong nhà tù của Hạt Oklahoma.

Sở Cảnh Sát Oklahoma County cho biết các nhân viên khám phá ông Nguyễn Thanh Nhàn (hoặc Nguyễn Thành Nhân) đã chết trong phòng giam của ông vào ngày thứ Tư, 5 tháng Bảy, 2017

Tạm thời thì nhà chức trách tin rằng cái chết này là do tự tử gây ra. Tuy nhiên, Phòng Điều Tra Tiểu Bang Oklahoma (State Bureau of Investigation) cần xem xét mọi việc theo đúng thủ tục trước khi công bố nguyên nhân trong cái chết này.

Theo các tin địa phương, ông Nhàn bị đưa vào Oklahoma County Jail vào tháng 11, 2016 vì bị truy nã trong một số tội phạm. Ông đã bị Ban Kỷ Luật Oklahoma phạt tù trong thời gian gần đây.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: