Mẫu thư xin điều chỉnh tình trạng vì ly dị.

Thư này bạn có thể email cho NVC, không cần gởi bưu điện.

. Địa chỉ email của National Visa Center: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: Updating divorce certificate

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: F3

Dear Sir/Madam,

I am the principal applicant of the petition of the following information.

Petitioner’s name: (Ghi họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal applicant: (Ghi họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Due to the divorce decree on (mm/dd/yyyy), please kindly update my case from F3 to F1. Also please update my current email address: (Ghi địa chỉ email) or all those above mentioned documents and all coming correspondences relating to my case.

You will find enclosed a copy of the concerned my divorce certificate.

Your help would be much appreciated.

Sincerely yours,

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

+ Bạn scan giấy ly dị email cho NVC.

P/s: Nội dung thư là báo cho NVC bạn đã ly dị xin họ chuyển từ F3 sang F1, và gửi các giấy tờ cần thiết theo email của bạn.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!