Mẫu thư bổ túc con mới sinh.

Bạn chuẩn bị bản chính hoặc bản trích lục/bản sao:

+ Giấy khai sinh của con bạn.

Viết số Case Number bằng viết chì lên góc phải, sau đó scan màu, và email kèm theo thư này đến NVC.

. Địa chỉ email của National Visa Centerl à: asknvc@state.gov

. Điền thông tin thích hợp vào những chỗ màu xanh.

Subject: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS). – Request for updating additional family member.

Ref: HCMxxxxxxxxxx. (Hoặc số UCSIS).

Preference Category: (Diện bảo lãnh F1, K1 v.v…).

Petitioner’s name: (Họ tên người bảo lãnh).

Date of Birth: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Principal beneficiary: (Họ tên đương đơn chính).

Date of Birth: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of this petition.

I would like to inform you the newest member of our family, my new born daughter. Would you please kindly update my case by adding her name as the derivative applicant into the petition.

– Name: (Họ tên con gái).

– Date of birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 MAR 1998).

(Birth Certificate enclosed).

Please inform me the result of this request. Your prompt response would be much appreciated. Thank you very much.

Regards,

(Họ tên đương đơn chính).

Email: (Ghi địa chỉ email).

Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Chú ý: Mẫu thư trên là bổ túc cho con gái. Nếu là con trai bạn phải thay chữ daughter thành chữ son. Chỉ cần scan giấy khai sinh của người con nếu gởi bằng email hoặc copy giấy khai sanh của người con nếu gởi bằng bưu điện.

Nguồn: Hungviet

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!