Trong thập niên 1970, một nhân viên bán hàng tạp hóa kiếm được nhiều tiền hơn so với mức lương của một y tá. Mọi sự đã thay đổi khá nhiều kể từ đó, đặc biệt là ở California.

Nurse using digital tablet in hospital room

Nurse using digital tablet in hospital room

Một y tá được đăng bạ chính thức ở California có thể lãnh lương tới $100,000 một năm. (Getty Images)

Các y tá được đăng bạ ở California kiếm được trung bình $100,000 một năm, nhiều hơn so với những nơi khác ở Mỹ, theo số liệu được công bố mới đây từ Nha Thống Kê Lao Động cho biết. Mức lương trung bình mỗi giờ cho các y tá ở California là $48.68 một giờ, theo dữ liệu năm 2015 cho biết.

California cũng tuyển dụng y tá được đăng bạ nhiều nhất, 255,010 trong năm ngoái. Tính riêng khu vực đô thị Los Angeles-Long Beach-Glendale thuê mướn 70,810 y tá. Khu vực duy nhất khác tuyển dụng y tá nhiều hơn số lượng này là vùng hai thành phố New York-Jersey.

Mức đánh giá cao dành cho các y tá đã tăng lên theo thời gian. Tiền lương của họ bắt đầu tăng thêm trong thập niên 2000. Lãnh vực do nữ giới thống trị này bắt đầu có một mức công lực. Một luật của California vào năm 1999 quy định những mức tỷ lệ cụ thể giữa y tá và bệnh nhân cũng đóng một vai trò trong việc làm tăng lương y tá được đăng bạ.

Các y tá ở Hawaii và Massachusetts kiếm được nhiều tiền gần bằng những y tá ở California, với mức lương trung bình hàng năm là $90,000 ở Hawaii,và $88,000tạiMassachusetts. Mức lương trung bình quốc gia cho một y tá được đăng bạ là $71,000.

Các chuyên gia nói rằng điều này là hợp lý, xét thấy rằng những mức chi phí sinh hoạt trong ba tiểu bang ấy đều cao. Ngoài ra, nghiệp đoàn y tá có một sự hiện diện mạnh mẽ ở California.
Bất chấp mức trung bình cao trên toàn tiểu bang, điều quan trọng là phải xem xét sự khác biệt về tiền lương trong khu vực. California là tiểu bang lớn, và có rất nhiều sự đa dạng.

Một y tá làm việc ở Bakersfield có lẽ là không kiếm được số lương bằng một y tá ở San Francisco. Thu nhập của các y tá trong vùng Westside đắt đỏ ở Los Angeles, và trong vùng Vịnh San Francisco, hầu chắc đẩy các mức trung bình lên cao hơn.

Mười địa điểm ở Hoa Kỳ trả lương cao nhất cho các y tá đều nằm ở California. Ở hàng trên cùng là các y tá tại San Francisco, tính trung bình kiếm được $133,000 mỗi năm. Thành phố này cũng nổi tiếng là có giá thuê cao nhất trên toàn quốc.

Lương trung bình của y tá có đăng bạ:
California: $100,000
Oregon: $83,800
Nevada: $81,460
New York: $78,950
Texas: $69,890
Florida: $63,960
Alabama: $56,890
Nguồn: Nha Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ
Trong số những vùng khác trả lương cao cho y tá được đăng bạ ở California, có Santa Cruz-Watsonville, Sacramento và Modesto.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: