download-4

Trưa thứ tư 2/11 lần đầu tiên TT Obama lên tiếng nhận định công khai về các xào xáo dữ dội diễn ra xung quanh vụ Giám Đốc FBI James Comey trình thư cho Quốc Hội về những khám phá mới trong các emails của bà Clinton.

TT Obama cho là “chính phủ Hoa Kỳ không làm việc theo kiểu lộ tin mật hay nói bóng gió gần xa”. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Obama nói ông không muốn chen vào tiến trình điều tra về luật pháp, nhưng ông cảnh cáo bất cứ hành vi nào có tính cách đe dọa ngấm ngầm hay gây ảnh hưởng lên quần chúng.

TT Obama nói: “Tôi nghĩ có một quy tắc chung là khi có một cuộc điều tra nào đó, nhân viên chính phủ Mỹ không làm việc bằng cách nói bóng gió hay theo kiểu tin tức chưa hoàn toàn đầy đủ gì cả và nhất là không làm việc theo kiểu để lộ tin tức”

Ông Obama không nêu đích danh Giám Đốc James Comey trong câu trả lời, tuy các ký giả có hỏi một câu trực tiếp về quyết định của ông Comey công bố cho công luận biết về chuyện emails này chỉ một thời gian khá ngắn trước ngày Election Day.

Ông Obama muốn chứng tỏ ông không hề gây ảnh hưởng lên việc làm của FBI, nhưng rõ ràng Tổng Thống Mỹ muốn làm giảm bớt tầm quan trọng của tiết lộ mới của ông Comey, khi ông nói là “vụ này đã được giải quyết xong rồi mà”

Ông Obama nói: “Rõ ràng câu chuyện đã gây tranh cãi về chính trị. Bà Hillary Clinton đã có quá trình phục vụ đất nước khoảng 30 năm, khi bà phạm khuyết điểm, một khuyết điểm không có gian ý gì cả, nhưng lập tức người ta thổi bùng mọi chuyện lên, như thể bà đã làm gì điên khùng lắm vậy”

Trường Giang (CNN)

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: