Làm thế nào trả lương cho nhân viên theo đúng quy định, là một vấn đề không đơn giản như suy nghĩ của nhiều người không hiểu rõ hoặc hiểu sai luật lao động.

 Tom Huỳnh, J.D. – Nhiều người làm chủ các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ vẫn thường nghe nói rằng đăng ký hoạt động kinh doanh dưới hình thức một công ty sẽ tránh bị trách nhiệm cá nhân khi doanh nghiệp mắc nợ.  Trên nguyên tắc thì khi doanh nghiệp hoạt động như một công ty, tài sản riêng của chủ và thành viên hội đồng quản trị công ty sẽ được bảo vệ và không bị sai áp bởi án lệnh của tòa án dân sự sau những vụ thưa kiện, trừ một số trường hợp ngoại lệ.  Và phương thức kinh doanh dưới các dạng công ty (corporation hoặc LLC) cũng đã trở nên khá phổ biến trong giới người Việt làm thương mại tại Hoa Kỳ, đặc biệt trong đó có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ có thuê công nhân viên như tiệm Nail, tiệm tóc, nhà hàng, tiệm massage, hãng may, v.v…
Tính đến nay, mặc dầu có rất nhiều chủ doanh nghiệp người Việt đăng ký kinh doanh dưới hình thức công ty, điều đáng nói là phần lớn trong số này vẫn không hiểu rằng việc đăng ký kinh doanh như một công ty hoàn toàn không có tác dụng bảo vệ tài sản cá nhân của mình khi doanh nghiệp thiếu thuế, hoặc là khi bị những khoản phạt vạ hay bị thưa kiện vì phạm luật lao động trong việc thuê mướn công nhân viên.
Theo các quy định của Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng “The Fair Labor Standards Act” (FLSA), trường hợp một công ty vi phạm luật lệ lao động trong vấn đề lương bổng, công nhân viên được quyền đòi bồi thường thiệt hại từ những cá nhân có quyền kiểm soát hoạt động (operational control) của công ty, ví dụ như chủ tịch, phó chủ tịch, quản lý, giám đốc điều hành, v.v…  Và điều này có nghĩa rằng nếu công ty bị kiện vì phạm luật lao động, tài sản riêng của những người làm chủ hoặc điều hành công ty vẫn có thể bị sai áp để bồi thường cho công nhân viên.
Những phức tạp trong vấn đề lương bổng công nhân viên
Điểm chính yếu và khá phức tạp của luật lao động Hoa Kỳ là vấn đề lương bổng của công nhân viên, và đây cũng là nguyên nhân khiến chủ doanh nghiệp nếu không chuẩn bị phương thức đề phòng thì sẽ có nhiều rủi ro phải chịu những thiệt hại tài chánh nặng nề vì những khoản phạt vạ khi bị kiểm toán bởi cơ quan lao động, hoặc khi bị kiện cáo bởi công nhân viên.
Làm thế nào trả lương cho nhân viên theo đúng quy định, là một vấn đề không đơn giản như suy nghĩ của nhiều người không hiểu rõ hoặc hiểu sai luật lao động.  Lý do bởi luật lao động Hoa Kỳ là một thứ luật rắc rối với nhiều ngoại lệ, đòi hỏi chủ nhân các doanh nghiệp phải luôn cập nhật hóa cấu trúc lương bổng của nhân viên.  Hiện nay, mặc dầu những vụ phạt vạ và thưa kiện liên quan đến lương bổng công nhân viên ngày càng gia tăng, điều đáng tiếc là rất nhiều chủ nhân các doanh nghiệp vẫn cứ chủ quan và chưa lưu tâm tìm hiểu cặn kẻ luật lệ lao động hầu tránh bị rắc rối với luật pháp.  Ngoài ra, cũng có một số chủ doanh nghiệp tin rằng khi đã thuê chuyên viên kế toán và thuế vụ lo việc tính lương và đã đóng thuế đầy đủ cho nhân viên là yên tâm rồi.  Nhưng trên thực tế thì đã có vô số doanh nghiệp bị phạt vạ bởi cơ quan lao động, hay thậm chí bị nhân viên thưa kiện, mà nguyên nhân chỉ vì người phụ trách kế toán và thuế vụ cho doanh nghiệp đó không hiểu rõ luật lao động.  Sự kiện này cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi luật thuế vụ và luật lao động có những quy định và đòi hỏi rất khác biệt nhau, mà luật lao động thì không nằm trong lãnh vực chuyên môn của giới chuyên viên kế toán và thuế vụ.
Riêng trong nghề Nail của người gốc Việt, ngoài việc bị phạt vạ vì những đợt kiểm tra của cơ quan lao động đang diễn ra trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, rất nhiều chủ tiệm trong mấy năm gần đây cũng đã bị nhân viên thưa kiện vì phạm luật lao động, đặc biệt là tại California mà luật lệ về lương bổng của công nhân viên có những quy định khá phức tạp.  Điều đáng lưu ý là những tiệm Nail bị kiện hầu hết đều là những tiệm đăng ký kinh doanh dưới các dạng công ty.  Lý do tiệm Nail hoạt động kinh doanh dưới hình thức công ty sở dĩ dễ bị kiện khi phạm luật lao động là vì hầu hết các tiệm này thường có nhiều thợ và chủ tiệm có lợi tức cao, vì vậy sẽ có nhiều khả năng để trả những khoảng tiền bồi thường lớn khi bị kiện, hơn là những tiệm nhỏ mà chủ không có nhiều lợi tức.
Như đã trình bày bên trên, luật FLSA cho phép công nhân viên kiện để đòi tiền bồi thường từ chủ nhân và người điều hành công ty, khi công ty không trả lương theo đúng quy định của luật lao động.  Quan trọng hơn nữa là một công nhân viên có quyền đại diện thay mặt cho nhiều đồng nghiệp trong hoàn cảnh tương tự để kiện chủ vi phạm luật lao động.  Trong nhiều trường hợp, luật sư của Bộ Lao Động Hoa Kỳ cũng có thể đại diện cho công nhân viên để kiện chủ doanh nghiệp.  Khi bị kiện, ngoài phí tổn dùng thuê mướn luật sư để đại diện cho mình, luật lao động buộc chủ doanh nghiệp phải bồi hoàn tiền lương đã trả thiếu cho công nhân viên cộng với tiền thiệt hại tương đương với số lương trả thiếu, rồi oái oăm hơn hết là phải trả chi phí cho luật sư của những công nhân viên đã kiện mình!  Vì khoản này, rất nhiều tổ hợp luật sư khắp Hoa Kỳ rất có hứng thú đại diện cho công nhân viên để kiện chủ doanh nghiệp vi phạm luật lao động mà không cần đòi phải trả trước tiền thù lao.

Tóm lại, mặc dầu luật lệ lao động có vẻ đơn giản, nhưng thật ra đó là một thứ luật rất phức tạp khiến chủ doanh nghiệp rất dễ bị rắc rối nếu cứ chủ quan.  Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để đến khi “mất bò mới lo làm chuồng.”  Quý vị chủ doanh nghiệp nên có những phương thức đề phòng để tránh tổn thất khi bị kiểm tra bởi cơ quan lao động, hay trong trường hợp bị thưa kiện.  Điều cần thiết là tìm hiểu và thường xuyên chú ý cập nhật cách thức tính lương cho nhân viên, và phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ để bảo đảm sự tuân thủ các quy định mới nhất.  Những vi phạm đơn giản cũng có thể gây thiệt hại tài chánh nặng nề cho cá nhân chủ doanh nghiệp, kể cả những người làm thương mại dưới dạng một “corporation” hoặc “LLC.”

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: