tran

Một phụ nữ Việt Nam vừa bị cảnh sát bắt vì bị tố cáo tấn công nhân viên công lực bằng vũ khí chết người, thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết.

Vào lúc 11 giờ 3 phút sáng Thứ Ba, 4 Tháng Mười, trong lúc đi tuần bằng mô tô tại đường Oertly, gần góc đường Lampson, ở Garden Grove, một nữ cảnh sát viên nghe tiếng ồn ào trong một căn nhà, và gọi đồng nghiệp đến yểm trợ.

Một phụ nữ Việt Nam vừa bị cảnh sát bắt vì bị tố cáo tấn công nhân viên công lực bằng vũ khí chết người, thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Garden Grove cho biết.

Vào lúc 11 giờ 3 phút sáng Thứ Ba, 4 Tháng Mười, trong lúc đi tuần bằng mô tô tại đường Oertly, gần góc đường Lampson, ở Garden Grove, một nữ cảnh sát viên nghe tiếng ồn ào trong một căn nhà, và gọi đồng nghiệp đến yểm trợ.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: