Liên hệ với Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS để hỏi tình trạng hồ sơ.

Đường link hướng dẫn nội dung

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!