giangsinh_4700-lavang

Nhà thờ Chánh Tòa
13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 4PM, 6PM, 7:30PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:15AM, 1PM, 4PM

Nhà thờ Saint Columban
10801 Stanford Ave., Garden Grove, CA 92840
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 6PM, 8PM.
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:30AM, 3:15PM

Nhà thờ Saint Boniface
120 N. Janss St., Anaheim, CA 92805
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 6PM

Nhà thờ Saint Barbara
730 Euclid St., Santa Ana, CA 92704
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 3PM, 6:30PM, 8PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:30AM, 8AM, 11AM, 4PM

Nhà thờ Chúa Ki Tô Cứu Thế
2000 W. Alton Ave., Santa Ana, CA 92704
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 2:30PM

Nhà thờ Ðức Mẹ La Vang
288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 6PM, 9PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 6:30AM, 8:30AM, 10:30AM, 5PM

Nhà thờ Saint John the Baptist
1015 Baker St., Costa Mesa, CA 92626
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 7PM

Nhà thờ Saint Bonaventure
16400 Springdale St., Huntington Beach, CA 92649
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 7:30PM, 11:30PM (Việt-Anh-Tây Ban Nha)
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 3:30PM

Nhà thờ La Purisma
11712 Hewes St., Orange, CA 92869
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 8PM

Nhà thờ Saint Polycarp
8182 Chapman Ave., Stanton, CA 90680
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 4PM

Nhà thờ Saint Nicholas
24252 El Toro Rd., Laguna Woods, CA 92637
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 8PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 5PM

Nhà thờ Thánh Linh
17270 Ward St., Fountain Valley, CA 92708
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 8PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 1:30PM, 3PM, 3:15PM, 6:30PM

Nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Ðức Mẹ
1100 S. Center St., Santa Ana, CA 92704
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 5PM

Nhà thờ Saint Cecilia
1301 Sycamore Ave., Tustin, CA 92780
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 7:30PM

Nhà thờ Westminster
14072 S. Olive St., Westminster, CA 92683
-Vọng Giáng Sinh, 24 Tháng Mười Hai: 5:30PM, 9PM
-Ngày Giáng Sinh, 25 Tháng Mười Hai: 4PM, 5:45PM

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: