Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone vừa ký sắc lệnh ban hành hiến pháp mới của nước CHDCND Lào, sau khi bản hiến pháp sửa đổi này được thông qua tại kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội Lào khóa VII tuần qua. 

vientiane-lao_AWHPHiện đại và cổ kính ở Vientiane, Lào – Ảnh: Reuters

Đây là lần sửa đổi hiến pháp thứ hai của Lào kể từ khi đạo luật gốc này được ban hành năm 1991. Hiến pháp năm 2015 quy định Lào là một quốc gia dân chủ, với tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, do dân và vì lợi ích của người dân.
Hiến pháp nêu rõ, quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, đồng thời cũng quy định rõ hơn về vai trò của quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng, theo đó chủ tịch nước không được nắm quyền quá hai nhiệm kỳ.
Theo hiến pháp mới, hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ được thành lập để xem xét và thông qua các vấn đề lớn tại địa phương, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan quyền lực tại địa phương.

Theo TTXVN

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.

Posted by khaihuy

:

Cuộc đời này vốn dĩ là vô thường.