1

Tại Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 10 được đánh dấu là ngày nhà thám hiểm Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ. Thành quả này được vinh danh vào ngày thứ Hai của tuần lễ thứ hai của tháng 10, như là một niềm tự hào, nhất là đối với cộng đồng người Mỹ gốc Ý, vì Ông Columbus là người Ý. Nhưng với những người khác ngày lễ này gây nhiều tranh cãi.

Ông John Viola, chủ tịch tổ chức quốc gia người Mỹ gốc Ý, nói rằng ý nghĩa của ngày lễ này khác nhau.

“Đó là một dịp, một ngày lễ mà chúng tôi có thể vinh danh những gì chúng tôi đóng góp cho đất nước này, để vinh danh lịch sử của tổ tiên chúng tôi,” ông Viola nói.  “Tôi nghĩ với cả nước Mỹ, Ngày Columbus là dịp để vinh danh nước Mỹ là quốc gia của di dân.”

Với một số người, ông Columbus là một nhà thám hiểm vĩ đại, nhưng nhiều người khác thì cảm thấy bị tổn thương bởi di sản của ông.

Ông Joe Genetin-Pilawa, Giáo sư môn lịch sử tại Đại học George Mason nói rằng nhà thám hiểm này đã bắt nhiều người bản địa làm nô lệ.

“Trong khoảng 10 năm của lần đổ bộ thứ nhất – từ năm năm 1492 đến năm 1502 —  chúng tôi ước tính dân số của bộ tộc bản địa Taino ở Bahamas từ một triệu người giảm xuống chỉ còn 500 người,” Giáo sư Genetin-Pilawa nói.

Ông Robert Holden, phó giám đốc của Hiệp hội quốc gia của người Mỹ Bản địa, nói rằng lịch sử của ông Columbus đã bị biến dạng.

“Luôn luôn có sự nghi ngờ trong các cộng đồng bộ tộc người bản địa, và cách chúng ta nhìn vào những gì được viết bởi những người không phải là người bản địa cho độc giả không phải là người bản địa,” ông Holden nói.

Ông David Silverman, Giáo sư lịch sử của Đại học George Washington, nói rằng toàn bộ câu chuyện phải được kể lại.

“Tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết tập trung vào chỉ một khía cạnh quá khứ của ông Columbus và lại không chú ý đến những khía cạnh khác. Phải mang cả hai bên đặt lại với nhau để đưa Columbus trở lại với hình không gian ba chiều,” Giáo sư Silverman nói.

Một số người ở Hoa Kỳ chọn cách đánh dấu ngày này là Ngày của Người Bản địa thay vì Ngày Columbus.

Ông Genetin-Pilawa nói tên của ngày lễ này nên được chính thức thay đổi.

“Chắc chắn là tôi nghĩ rằng chúng ta phải nêu lên câu hỏi về việc dùy trì ngày lễ liên bang tưởng nhớ ông Christopher Columbus,” Ông Genetin-Pilawa nói. “Và ngày nào được chọn làm Ngày của Người Bản địa.  Tôi ủng hộ việc lập ra ngày lễ đó.”

Nhưng ông Viola không tán đồng với ý kiến đó. Ông nói người Mỹ Bản địa nên chọn một ngày khác để vinh danh văn hóa của họ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: