Kiểm tra tiêu chuẩn điền đơn Form I-485.

Bài hướng dẫn vào trang kiểm tra xem đương đơn có đủ tiêu chuẩn để điền đơn I-485 (điều chỉnh tình trạng cư trú, xin thẻ xanh khi đang ở Hoa Kỳ) hay không?

Các bạn login vào đường link sau:

Kiểm tra Form I-485

Sau khi vào trong các bạn bấm chọn vào mục Apply For a Green Card Form I-485.

Screen Shot 2016-04-04 at 1.27.42 PM

Tiếp theo chọn Start my plication.

Screen Shot 2016-04-04 at 1.28.03 PM

Tiếp theo chọn Yes hay No tùy theo tình trạng của đương đơn, và cứ bấm next và điền theo hướng dẫn, cho đến khi nhận được thông báo tiêu chuẩn của mình, có đủ để điền đơn xin thay đổi tình trạng cư trú hay không.

 

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!