Quan hệ giữa Nhật Bản và Cuba đang có triển vọng mở ra thời kỳ mới với việc lần đầu tiên có Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Cuba.

20121018-cuba-flag-afp_0494aef3f56c467b8b8230de334ae238_ulhrMỹ và Cuba đang xúc tiến bình thường hóa quan hệ ngoại giao, mở đường cho những đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ cũng bình thường hóa hoặc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cuba  – Ảnh minh họa: Reuters

Tất cả những đối tác này cho tới nay không dám và không thể đi trước Mỹ trong việc bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ với Cuba. Nhưng bây giờ, họ ganh đua nhau đẩy mạnh quan hệ với Cuba và không ai muốn về sau trong cuộc ganh đua ấy. Trong việc này, họ không chỉ nhằm vào Cuba mà còn nhằm vào cả khu vực Trung và Nam Mỹ.
Những đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ, trong đó có Nhật Bản, không hoàn toàn đối đầu về ý thức hệ và không xung khắc lợi ích về chính trị an ninh và dân chủ nhân quyền với Cuba ở mức độ như Mỹ nhưng đều vì phải lưu ý đến quan hệ với Mỹ mà chịu chấp nhận tổn hại đến lợi ích của mình trong quan hệ với Cuba. Bây giờ, những rào cản ấy đang dần được tháo gỡ nên họ có thể gỡ gạc lại.
Nhu cầu của Nhật Bản không chỉ lớn mà còn cấp thiết. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với những khu vực và châu lục xa xôi hơn hẳn những thời chính phủ trước, trong đó có khu vực Trung và Nam Mỹ, mà với Cuba vừa là sự khởi đầu mới lại vừa là bước đột phá.

Thảo Nguyên

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!