GARDEN GROVE, California Xuân 2015 năm nay, Little Saigon sẽ có hội chợ Tết được tổ chức ngày, từ 21 Tháng Hai, 2015.

Hội Chợ Tết Sinh Viên tại OC Fairground, Costa Mesa, do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, Nam California, thực hiện.

199299-DP-141205-HoiChoTet-2-400-300x200

Hội Tết Sinh Viên lần thứ 34, chào mừng Tết Nguyên Đán Năm 2015, cũng sẽ diễn ra từ Thứ Sáu, ngày 20 Tháng Hai đến Chủ Nhật, ngày 22 Tháng Hai, 2015, tại OC Fair & Event Center. Địa chỉ là 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA 92626.

“Năm nay Hội Chợ Sinh Viên sẽ tổ chức giải 5k Walk-Jog-Run, triển lãm hình ảnh 40 năm tại miền đất mới. Ngoài ra, cũng sẽ triển lãm hình ảnh kỷ niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư và kỷ niệm 85 năm Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, cùng với triển lãm quân đội và nhiều triển lãm văn hóa, cũng như các trò chơi cho trẻ em ngày Tết,” cô Nina nói.

“Với địa điểm mới, chúng tôi dùng cơ hội này để quảng bá sự hiện diện và thành quả của người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt. Lý do chúng ta có mặt ở đây cũng như quảng bá văn hóa, phong tục và các truyền thống của chúng ta,” cô nói thêm.

Mọi chi tiết về Hội Chợ Tết Sinh Viên, liên lạc Julie Huỳnh, trưởng ban quảng bá, điện thoại số (657) 215-0773, Email:  julie.huynh@uvsa.org  hay địa chỉ 12761 Western Ave., Suite A, Garden Grove, CA 92841. Trang web: www.tetfestival.org

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: