Đối với các trường hợp tương tự như hai người này, London cho hay sẽ xóa bỏ quốc tịch của họ chỉ bằng một chữ ký của viên chức Anh mà không cần ra tòa án tranh cãi gì cả.

Chính phủ Anh đang xúc tiến việc thảo ra các luật mới nhằm giúp chính phủ có nhiều quyền hạn hơn trong việc hủy bỏ quốc tịch của công dân Anh.

Trong các luật mới có điều khoản có thể cho phép London từ chối không cho công dân Anh từ ngoại quốc tái nhập cảnh. Chính phủ Anh đang lo lắng trước tình trạng một số thanh niên gốc Hồi giáo có quốc tịch Anh ngày càng bỏ sang chiến đấu ở chiến trường Syria và khi trở về, những kẻ này có thể là một vấn nạn lớn cho an ninh quốc gia.
Thủ tướng David Cameron chủ trương xóa quốc tịch đối với những người “thánh chiến” ở ngoại quốc. Photo courtesy: AP
Các cố gắng mới về luật diễn ra sau khi hai công dân Anh là Mohamed Sakr và Bilal al-Berjawi đã bị xóa bỏ quốc tịch và sau đó bị máy bay drone của Hoa Kỳ hạ sát tại Somalia.
Đối với các trường hợp tương tự như hai người này, London cho hay sẽ xóa bỏ quốc tịch của họ chỉ bằng một chữ ký của viên chức Anh mà không cần ra tòa án tranh cãi gì cả.
Kể từ năm 2006 đã có 46 người bị tướt bỏ quốc tịch Anh và trong năm 2013 cũng có 20 người. Các xứ như Canda, Úc và Hòa Lan sắp có luật tương tự như Anh.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: