Hướng dẫn cách khiếu nại tuổi CSPA tại Lãnh sự quán-Form mới.

Hiện tại Form liên hệ Lãnh sự quán có sự thay đổi giao diện. Cách điền đơn tương tự như Form cũ. Nút Browse để đính kèm file được setup thêm thành 4 nút để thuận lợi hơn. Đây là giao diện Form mới.

Immigrant Visa Inquiry Form.

Đường link hướng dẫn nội dung

ImmigrantVisaInquiryFormCSPAMinh họa điền Form khiếu nại tuổi CSPA tại Lãnh sự quán

* Cách thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ (bản scan *pdf):
– Passport của người NĐBL chính.
– Giấy khai sinh người con CSPA.
– Passport của người con CSPA.
– Form I-797 Approval (Nếu không còn lưu giữ Form I-797 thì không cần đính kèm).
– Thư mời phỏng vấn.
– Thư khiếu nại CSPA (Ghi trong Message Text hoặc có thể viết thư trên 1 trang riêng & save as to file PDF hoặc file DOC. Xem mẫu thư ở bên dưới).
– Payment Receipt (Nếu đã đóng phí tại NVC).
– Form DS-260 Confirmation (Nếu đã được điền Form DS-260 khi hồ sơ mở).

2. Người điền đơn (nên là người được bảo lãnh chính) cung cấp các thông tin cá nhân vào các ô theo yêu cầu.
3. Trong phần Subject: Chọn câu My child is not on the interview list/I have question about “aging out” and CSPA.
4. Phần Attachments: Đính kèm các files giấy tờ nêu trên. Tổng cộng dung lượng files là 5 MB. (Dùng định dạng PDF vì dung lượng nhỏ, thư gửi đi sẽ không bị kẹt).

Chú ý: Do chỉ có 4 nút đính kèm file, tương đương với 4 files, nên nếu bạn có hơn 4 files, cần phải nối lại thành 1 file. (Cách nối file PDF có hướng dẫn ở cuối trang).

4 bản scans gồm: (Hoặc có thể nối tùy ý bạn).

* Bản 1: nối các file sau thành 1 file: Giấy khai sinh người con CSPA + Passport của người con CSPA +Form I-797 Approval (nếu có).

* Bản 2: Passport của người NĐBL chính.

* Bản 3: Thư mời phỏng vấn + Thư CSPA.

* Bản 4: Payment Receipt & DS-260 Confirmation (Nếu đã đóng phí & điền DS-260 tại NVC).

5. Nhập mã số hiển thị trong ô CAPTCHA.

6. Bấm Submit.

* Mẫu thư khiếu nại tuổi CSPA tại LSQ:

. Bạn có thể ghi theo ý bạn, hoặc điều chỉnh mẫu thư cho thích hợp với trường hợp của bạn.
. Copy, dán và điền vào cho thích hợp những chỗ màu xanh.

Consulate General of the United States
Immigrant Visa Section
4 Le Duan, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Subject: HCMxxxxxxxxxx – Request for the CSPA protection.

Month Day, Year.

Dear Madam or Sir,

I am the principal beneficiary of this petition. Below is the information concerning the petitioner and the principal beneficiary:

NVC Case Number: HCMxxxxxxxxxx.
Petitioner’s Name: (Họ tên người bảo lãnh).
Petitioner’s DOB: (Ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960).

Beneficiary’s Name: (Họ tên đương đơn chính).
Beneficiary’s DOB: (Ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963).

Preference Category: (Diện bảo lãnh F1, F3…).

I would like to inform you that my son’s (or: my daughter’s) status is protected by the CSPA and it has not aged out even as now.

– My son’s name: (Họ tên con trai) (Nếu con gái thì ghi My daughter’s name).
– My son’s date of birth: (mm/dd/yyyy – tháng, ngày, năm).
– Priority date: (mm/dd/yyyy – tháng, ngày, năm).
– Approval date: (mm/dd/yyyy – tháng, ngày, năm).
– Date visa became available: (mm/dd/yyyy – tháng, ngày, năm).

Would you please kindly update my case by adding his name as the derivative applicant into the petition.

Enclosed please find copies of 2 support documents: (Bạn ghi số files & tên giấy tờ mà bạn đính kèm).
1. Form I-797 Approval Notice.
2. My son’s Birth Certificate.
3. My Birth Certificate.
4. …

Please inform me the result of this request. Your prompt response would be much appreciated. Thank you very much.

Regards,
(Họ tên đương đơn chính).
Email: (Ghi địa chỉ email).
Phone Number: (Ghi số điện thoại).

Cách nối File PDF:

Cách 1: Để nối file pdf, thông thường bạn dùng chức năng Combine có trong Adobe Acrobat Pro, sẽ cho hình ảnh rõ nét tuyệt đối. Nhưng nếu bạn không cài đặt 1 trong các phần mềm chuyên nghiệp trên, bạn dùng công cụ nối file online cũng rất hữu dụng.

Cách 2: Copy các files, và paste vào Office Word, rồi save as to PDF. Tuy nhiên cách này cho hình ảnh không rõ nét.

Cách 3: Dùng công cụ nối PDF, cho hình ảnh rõ nét, và dung lượng rất nhỏ, chỉ khoảng 100-150 KB/1 file.

Các công cụ nối PDF online:

. PDF Join:

https://www.pdfjoin.com/

JoinPDF-1Công cụ nối các files PDF thành 1 file

. Convert JPG to PDF:

http://www.convert-jpg-to-pdf.net/

JPGtoPDFCông cụ nối & convert các files ảnh thành 1 file PDF

* Cách in thơ mời của LSQ:

Khi LSQ hồi đáp qua email & mời bạn vào LSQ, sẽ không có attached file, bạn phải in trực tiếp email này để làm Giấy vào cổng LSQ.

– Bấm vào hình máy in có ở góc phải. Nếu email có dạng Collapse (nghĩa là dạng nối tiếp email), bạn bấm vào hình mũi tên ở nội dung thư chính, rồi bấm Print.

CSPA-EmailLSQ-Print

 

– Nếu có sẵn máy in, sau khi bấm Print sẽ in trực tiếp thư này.

– Nếu không có sẵn máy in, cài phần mềm in ảo do PDF, sẽ xuất file *pdf. Hoặc chọn Microsoft XPS Document Writer để xuất file XPS Document. Sau đó lưu vào USB & mang ra tiệm in.

CSPA-EmailLSQ-PrintXPSCách in thư mời khi không có sẵn máy in

CSPA-EmailLSQThư mời của LSQ

 

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!