Hướng dẫn điền đơn điện tử liên hệ Lãnh sự quán-Immigrant Visa Inquiry Form.

Hiện nay website của Lãnh sự quán vừa được nâng cấp & thay đổi giao diện, do đó Form liên hệ LSQ và các links tài liệu trước đây cũng thay đổi theo. Dưới đây là Form mới để liên hệ LSQ.

Đường link hướng dẫn nội dung

ImmigrantVisaInquiryFormMinh họa Immigrant Visa Inquiry Form

ImmigrantVisaInquiryForm-SubjectMinh họa Subject

Cách thức điền Form:
Lưu ý:
– Những thông tin có dấu (*) là những câu hỏi bắt buộc phải trả lời.
– Mẫu đơn này chỉ sử dụng bằng tiếng Anh.

. Beneficiary Case Number:*
Case Number begin with HCM (HCMxxxx123456). If you do not have an HCM number, use your USCIS Receipt Number.
Điền Case Number (HCMxxxxxxxxxx).
Nếu chưa có Case Number thì nhập Receipt Number mà khi nộp đơn bảo lãnh USCIS đã cấp số này cho người bảo lãnh.

. Beneficiary’s Full Name:*
Nhập tên đầy đủ của người được bảo lãnh chính.
(Thông tin giống như trong passport).

. Beneficiary Date of Birth:*
Ngày, tháng, năm sinh của người được bảo lãnh chính.
(Theo định dạng mm/dd/yyyy).

. Your Full Name:*
Tên đầy đủ của người làm đơn.
Lưu ý, nếu người được bảo lãnh chính tự làm đơn này thì phần câu hỏi số 2 và câu này là một.

. Relationship to Beneficiary:*
Quan hệ giữa người làm đơn với người được bão lãnh chính.

Bạn bấm chọn các lựa chọn sau:
– Self: Nếu người được bảo lãnh chính tự làm đơn.
– Petitioner: Nếu người bảo lãnh bên Mỹ làm đơn.
– Lawyer: Nếu là văn phòng luật sư, dịch vụ làm đơn.
– Other: Nếu là người thân, bạn bè hay là các thành viên đi theo trong hồ sơ bảo lãnh làm đơn.

. Email Address:*
Địa chỉ email của người làm đơn để LSQ hồi đáp.
(Xác nhận lại địa chỉ email ở khung Confirm Email).

. Subject:*
Mục đích làm đơn
Đây là phần rất quan trọng của mẫu đơn. Nhìn vào đây, Nhân viên LSQ sẽ biết được đơn gửi tới có yêu cầu gì. Người làm đơn phải chọn một trong các nội dung yêu cầu tùy vào từng trường hợp cụ thể như sau:

1/. I have not received my immigrant/fiancé’ visa instruction package?
Đương đơn muốn hỏi việc chưa nhận được thư phỏng vấn.

2/. I want to check my interview date.
Đương đơn muốn biết ngày được phỏng vấn.
Lưu ý, LSQ chỉ có thể trả lời câu hỏi này một khi hồ sơ đã được NVC chuyển về LSQ.

3/. How do I file my petition 1-29F/I for my relative.
Đương đơn muốn biết cách thức nộp đơn bảo lãnh cho người thân.

4/. I am a petitioner. May I accompany the beneficiary to the interview?
Đương đơn là người bảo lãnh, và muốn có mặt trong ngày phỏng vấn với người được bảo lãnh.

5/. How do I apply for an SBI visa?
Đương đơn muốn biết cách thức nộp đơn xin visa SB1.

6/. Can I reschedule my interview? (missed appointment, Follow-to-join).
Xin hẹn lại ngày PV vì nhiều lý do; Ví dụ: bị lỡ cuộc hẹn PV. Follow-to-join dành cho các trường hợp người thân của người được bảo lãnh chính mắc công việc phải ở lại VN giải quyết và sẽ qua sau. Khi nào họ đã sẵn sàng đi thì họ đánh dấu vào ô này để xin cái hẹn vào PV.

7/. I would like to request the same interview date as my family member.
Đương đơn muốn xin được phỏng vấn cùng ngày với hồ sơ của các thành viên khác trong gia đình.
Trường hợp này có thể áp dụng cho trường hợp F2A (cha/mẹ xin phỏng vấn chung với con nhỏ), F3 và F4.

8/. My child is not on the interview list/I have question about “aging out” and CSPA.
Đương đơn muốn khiếu nại về việc không có tên con mình trong thư phỏng vấn hoặc hỏi về các trường hợp con cái đi theo trên 21 tuổi và đạo luật CSPA.

9/. Can I request to expedite my case due to an emergency?
Đương đơn xin được được giải quyết hồ sơ sớm vì lý do khẩn cấp riêng.

10/. When will my case be current?
Dùng để hỏi thăm hồ sơ đã được đáo hạn chưa? Current là thuật ngữ mà NVC hoặc LSQ dùng để chỉ những hồ sơ đã complete, và ngày cut-off date trên lịch VB đã vượt qua ngày ưu tiên của những hồ sơ này.

11/. My case has been retrogressed. When will it be current?
Hồ sơ của đương đơn không còn đáo hạn do lịch Visa bulletin lùi lại. Đương đơn muốn hỏi khi nào hồ sơ sẽ đáo hạn trở lại.

12/. I have “other” questions relating to Before The Interview/Scheduling.
Đương đơn muốn hỏi về những câu hỏi khác về thư phỏng vấn hoặc xếp lịch phỏng vấn nhưng nằm ngoài các câu hỏi bên trên.

13/. What is the current status of my case?
Sau khi đã PV, người làm đơn muốn hỏi về tình trạng hiện nay của hồ sơ như các trường hợp bị giấy xanh hoặc giấy trắng.

14/. It’s has been two weeks. Where’s my visa?
Hỏi về việc cấp phát visa sau thời gian chờ đợi 2 tuần kể từ ngày được PV.

15/. I need to renew visa/Report of lost or damaged visa.
Xin được cấp lại visa vì lý do gia hạn, bị mất hoặc bị hư rách.

16/. My case has been retrogressed. When will it be current again?
Sau khi phỏng vấn xong, đương đơn đã bị từ chối cấp visa vì lý do lịch visa đã lùi về trước ngày ưu tiên của hồ sơ đương đơn. Đương đơn muốn biết khi nào thì hồ sơ đáo hạn trở lại để có thể nhận visa.

17/. How do I request to extend my visa validity? I can not travel before it expires.
Đương đơn muốn xin gia hạn visa để kịp nhập cảnh vào Mỹ mà không sợ hết hạn.

18/. I have questions about Amerasians.
Hỏi về vấn đề con lai. Đó là những người có bố là quân nhân Mỹ và mẹ là người châu Á tại các quốc gia mà có lính Mỹ đóng quân trước đây.

19/. I have “other” questions regarding a case for which has already interview.
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác về trường hợp sau khi phỏng vấn.

20/. I need to correct beneficiary name or date of birth.
Đương đơn muốn chỉnh sửa lại tên hay ngày sinh của người được bảo lãnh cho đúng.

21/. I need to add-on additional family members.
Đương đơn muốn được cập nhật thêm thành viên trong hồ sơ bảo lãnh.

22/. I need to request original documents back.
Đương đơn muốn xin lấy lại các giấy tờ bản chính đã nộp.

23/. I need to withdraw a case.
Đương đơn muốn rút (hủy) hồ sơ bảo lãnh.

24/. I need to request be transfered.
Đương đơn muốn xin chuyển hồ sơ bảo lãnh sang một quốc gia khác. Ví dụ người được bảo lãnh trước đây sinh sống tại Philippine và hiện sinh sống tại Thái Lan. Nay người bảo lãnh muốn thay đổi hồ sơ bảo lãnh cho người này tại Thái Lan thay vì Philippine. Ngoài ra nếu đương đơn đi theo quyết định thay đổi tình trạng cư trú tại Mỹ chứ không muốn về Việt Nam phỏng vấn cùng gia đình thì bấm vào để xem ở:  link 1 và link 2.

25/. I would like to request to keep a case open.
Đương đơn muốn xin bảo lưu một hồ sơ đã mở.

26/. I have a change of address.
Đương đơn muốn xin thay đổi địa chỉ của người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh.

27/. I have “other” questions relating to a Correction or Change of Info.
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác liên quan đến việc chỉnh sửa, thay đổi thông tin trong hồ sơ bảo lãnh. (ví dụ: cập nhật giấy li dị, khai tử,…)

28/. Other.
Đương đơn muốn hỏi những câu hỏi khác mà trong khung chọn không có câu hỏi giống như trường hợp của mình.

. Attachments
Các giấy tờ dùng khiếu nại và đã được scan thành file định dạng PDF, hoặc DOC lưu sẵn trên máy tính sẽ được gửi theo đơn tại đây. Có tất cả 4 hộp nút Browse , đương đơn bấm vào đây để chỉ đường dẫn về các files giấy tờ khiếu nại có sẵn trên máy tính.

. Submit
Sau khi đã điền hoàn tất, đương đơn bấm Submit để gửi đơn. Lưu ý, phải đọc thật kỹ những thông tin đã khai trên đơn trước khi gửi. Thứ hai, đương đơn phải cam kết những điều đã khai trên đơn là hoàn toàn sự thật.

Xem thêm hướng dẫn cách điền đơn khiếu nại tuổi CSPA tại LSQ

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!