Chính quyền Mỹ ngày 28/7 loan báo sẽ không nhận thêm đơn cho chương trình di dân ‘Dreamer’ và rút ngắn sự bảo vệ khỏi bị trục xuất cho những ai sắp hết hạn quy chế DACA hoặc cần xin cấp mới quy chế DACA.

Chính quyền Trump chuẩn bị cho nỗ lực mới chấm dứt chương trình bảo vệ khỏi bị trục xuất cho hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp tới Mỹ từ nhỏ, gọi là ‘Dreamer.’

Toà Tối cao tháng trước nói rằng chính quyền đã sai trong cách quyết định chấm dứt chương trình Trì hoãn Hành động đối với Những người tới Mỹ khi còn nhỏ (DACA). Một giới chức cao cấp trong chính quyền cho biết sẽ có một quá trình xem xét kéo dài, nhưng chưa biết là bao lâu, đối với phán quyết của toà.

DACA ra đời dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và hiện có khoảng 644 ngàn di dân đăng ký trong chương trình này.

Chính quyền Trump dự định tiếp tục chính sách hiện hữu là không nhận thêm đơn xin vào DACA, một chính sách có từ năm 2017, giới chức vừa kể nói với Reuters.

Vẫn theo nguồn tin này, những di dân DACA nào sắp hết hạn được bảo vệ khỏi trục xuất sẽ được gia hạn thêm một năm, với điều kiện họ không có án tích hình sự. Chính sách trước đây gia hạn cho 2 năm.

Tổng thống Trump có quan điểm cứng rắn đối với vấn đề di trú, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, nhưng DACA là một vấn đề phức tạp đối với ông vì ngày càng có nhiều sự ủng hộ dành cho chương trình DACA.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: