Một chánh án tòa liên bang ở New York hôm Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, ra lệnh cho chính phủ của Tổng Thống Donald Trump ngưng thi hành một quy định, theo đó tạo khó khăn cho người có lợi tức thấp khi xét đơn của họ để cấp visa hay thẻ xanh.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng Chánh Án George Daniels ra lệnh ngưng dùng lý do “gánh nặng xã hội” (public charge) trong phán quyết đưa ra hôm Thứ Tư.

Biện pháp này được khởi sự tiến hành hồi Tháng Hai, tiếp theo sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, theo đó bác bỏ phán quyết của các tòa dưới nhằm ngăn thi hành.

Trong phán quyết hôm Thứ Tư, Chánh Án Daniels nói rằng chính phủ Mỹ đã không nghĩ tới tình trạng trầm trọng của đại dịch toàn cầu, vốn tiếp tục đe dọa mạng sống và kinh tế của dân Mỹ, khi đưa ra biện pháp nhằm ngăn cấp visa hay thẻ xanh, vì lý do chính phủ có thể phải chăm sóc cho họ.

“Không nên để một cá nhân nào phải sợ hãi khi xin trợ giúp y tế, và cũng không nên có trừng phạt lâu dài, nếu họ tìm cách xin trợ giúp tài chánh tạm thời vì ảnh hưởng của đại dịch,” theo phán quyết của Chánh Án Daniels.

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hồi Tháng Tám năm ngoái mở rộng định nghĩa “gánh nặng xã hội”, cho phép các giới chức di trú từ chối cấp visa và thẻ xanh cho các cá nhân có thể bị coi là gánh nặng kinh tế cho xã hội vì họ trông cậy vào các trợ giúp cho công chúng, gồm cả trợ giúp thực phẩm (food stamp), xin Medicaid hay xin trợ giúp nhà ở.

Các giới chức di trú cũng được phép xét tới các yếu tố khác như khả năng kiếm tiền, tình trạng sức khỏe và trình độ học vấn của cá nhân để quyết định là có cấp thẻ xanh hay không.

Hồi Tháng Giêng, Tối Cao  Pháp Viện ra phán quyết hủy quyết định tạm ngưng thi hành biện pháp này của tòa dưới, vốn được đưa ra sau khi có đơn kiện của tiểu bang New York và các nguyên đơn khác, nói rằng việc thay đổi định nghĩa gánh nặng xã hội sẽ khiến người di dân nghèo, người khuyết tật và người da màu khó vào Mỹ.

Chánh Án Daniels hôm Thứ Tư nói rằng đại dịch COVID-19 khiến tạo ra các lý do khẩn cấp hơn để chặn chính sách này.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: