WASHINGTON – Những người nhập cư hợp pháp sử dụng các lợi ích phúc lợi xã hội – chẳng hạn như Trợ cấp y tế, tem phiếu thực phẩm hoặc hỗ trợ nhà ở – có thể có một thời gian khó khăn hơn để có được thẻ xanh hoặc quyền công dân Hoa Kỳ theo một thay đổi chính sách được công bố vào hôm thứ Hai là mục tiêu của chính quyền Trump là nỗ lực giảm di dân.

TT Trump phát biểu tại White House

Theo Reuters, đạo luật mới ban hành hôm 12/8 cho phép nhà chức trách Hoa Kỳ từ chối cấp thẻ xanh hoặc thị thực đối với người nhập cư có giấy tờ hợp pháp nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn về thu nhập hoặc người phải sống dựa vào phúc lợi xã hội.

Hành động này sẽ có tác động lớn nhất đối với những người nhập cư nghèo đang sống ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp và đang nhận được các chương trình phúc lợi xã hội từ chính phủ.

Hoa Kỳ muốn những người nhập cư có thể tự lực cánh sinh, chứ không phải phụ thuộc vào nguồn lực phúc lợi xã hội để đáp ứng nhu cầu cho bản thân, theo quy định mới.

Quy định, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong 60 ngày, sẽ cung cấp cho chính quyền Trump một công cụ mới để thu hẹp nhân khẩu học của những người đến sống và làm việc tại quốc gia này.

Ken Cuccinelli, Giám đốc Cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Mỹ, cho biết luật mới ban hành sẽ mang lại lợi ích lâu dài, bảo vệ những người đóng thuế bằng cách bảo đảm người nhập cư sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội.

Các chuyên gia và nhà bảo vệ người nhập cư cho rằng luật mới ban hành là một nỗ lực nhằm cắt giảm số người nhập cư hợp pháp bằng cách thay đổi luật mà không thông qua quốc hội.

Luật mới thông qua hôm 12/8 sẽ mở rộng danh mục trợ cấp của chính phủ, có thể khiến người nhập cư bị từ chối cấp thị thực hoặc thẻ xanh. Một số chuyên gia cho rằng luật mới ban hành sẽ tác động tiêu cực tới sức khỏe của người nhập cư, do họ sẽ buộc phải dừng tiếp cận chăm sóc y tế hoặc tem phiếu thực phẩm để tránh bị đưa vào diện “gánh nặng xã hội”.

“Chính phủ cam kết thực thi luật di trú hiện hành, trong đó rõ ràng nhằm bảo vệ người đóng thuế Mỹ,” phát ngôn nhân Bộ Nội an – ôn Tyler Houlton cho hay. “Bất cứ thay đổi nào đều phải phù hợp với quy định và tinh thần của luật pháp, cũng như những mong muốn hợp lý của nhân dân rằng chính phủ phải quản trị tốt tiền thuế của họ.”

Theo số liệu của Bộ Nội an, năm 2016, gần 383.000 người phải tuân theo những tiêu chuẩn mới để có thể thành thường trú nhân hợp pháp khi đã sống ở Hoa Kỳ. Những quy định mới không áp dụng cho thường trú nhân hợp pháp đang nộp đơn vào quốc tịch, nhưng áp dụng cho rất nhiều người đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, trong đó có thân nhân của công dân Mỹ và nhân viên nước ngoài được các công ty Mỹ mướn. Bên cạnh đó còn có 620.000 người nhập cư sinh sống ở ngoại quốc trở thành thường trú nhân hợp pháp qua Bộ Ngoại giao vào năm 2016.

Những người ủng hộ nhập cư đã cam kết kiện chính quyền trong nỗ lực ngăn chặn quy định mới có hiệu lực. Hàng chục ngàn người đã phản đối quy định này trong nhiều tháng qua.

Theo báo cáo của National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, vào năm 2017 có 5,5% hộ nhập cư có trẻ em đã nhận được hỗ trợ tiền mặt, so với 6,3% hộ bổn xứ. 4% hộ nhập cư sử dụng trợ cấp gia cư, so với 5% hộ bổn xứ, và khoảng 46% hộ nhập cư dùng Medicaid, so với 34% hộ bổn xứ.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: