Em là thành viên mới và có một sốcâu hỏi,  mong anh chị có thể giúp em.
Mẹ làm giấy tờ bảo lãnh cho hai chị em mình.
Hồ sơ này có ngày ưu tiên:
Priority Date: July 25 2011
Receipt Number: WAC1190578376 Nguyễn An
Priority Date: July 25 2011
Receipt Number: WAC1190578377 Nguyễn Tam
Nhờ anh chị kiểm tra xem hồ sơ của mình còn đợi bao lâu nữa.
(Mẹ có Quốc tịch rồi hồ sơ diện F2B, hay diện F1).

Join the forum discussion on this post

Posted by kieutam

: