Hồ sơ F2B-WAC1190578376&WAC1190578377
Em là thành viên mới và có một sốcâu hỏi,  mong anh chị có thể giúp em. Mẹ làm giấy tờ bảo lãnh cho hai chị em mình. Hồ sơ này có ngày ưu tiên: Priority Date: July 25 2011 Receipt Number: WAC1190578376 Nguyễn ...