Chào Anh/Chị diễn đàn.
Cho em hỏi là em bảo lãnh vợ em theo diện Thẻ xanh. Em được USCIS chấp thuận approved vào tháng 08/2016, đến nay gần 12 tháng mà chưa có tiến triển gì.
Nhờ các Anh/Chị xem giúp hồ sơ này dùm em. Em cám ơn.

Join the forum discussion on this post

Posted by kencuong365

: