Hệ thống liên lạc với Lãnh Sự Quán đã hoạt động lại bình thường.

Đường link hướng dẫn nội dung

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!