Giải thích các kết quả khi check kiểm tra hồ sơ ở NVC.

• At NVC (Hồ sơ tại NVC).

• No Status (Chưa xác định tình trạng).

• Application receipt pending (Đã khai đơn trên mạng, chờ nộp tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán).

• Ready (Hồ sơ đã sẵn sàng, đang chờ xét duyệt).

• Administrative Processing (Cần thêm thủ tục hành chính).

• Issued (Đã cấp thị thực).

• Refused (Bị từ chối).

•  Expired (Đã hết hạn).

Visa Status Check: Click vào đây

 

 

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!