Học Khu Thống Nhất Garden Grove (GGUSD) sẽ cung cấp một chương trình Bữa Ăn Mùa Hè miễn phí để phục vụ các gia đình trong cộng đồng của chúng tôi và giúp đảm bảo rằng trẻ em không bị đói khi trường học không tham gia. Mùa hè này, GGUSD sẽ cung cấp bữa trưa mùa hè miễn phí cho tất cả trẻ em từ 18 tuổi trở xuống tại 14 địa điểm.

Chương trình này có sẵn thông qua chương trình dịch vụ ăn uống tại trường Quốc tế Bữa trưa Liền Mạch Quốc gia và không yêu cầu ghi danh. Bữa trưa, được cung cấp miễn phí, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh. Một bữa ăn trưa điển hình có thể bao gồm bánh sandwich tàu ngầm, pizza, thịt gà và cơm, salad, sữa chua, lựa chọn trái cây và rau quả từ thanh salad, nước trái cây và sữa. Năm ngoái, GGUSD đã phục vụ 64.173 bữa ăn thông qua chương trình.

“Đối với một số sinh viên của chúng tôi, bữa ăn trưa ở trường là nguồn thực phẩm chính của họ trong năm học,” Bob Harden, chủ tịch Hội đồng Giáo dục nói. “Chương trình này đáp ứng một nhu cầu thực sự để chống đói cho trẻ em của chúng tôi.”

Từ ngày 18 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 7, bữa trưa sẽ được cung cấp tại Lincoln Education Center, Rancho Alamitos và Garden Grove High School từ 12:00 chiều. đến 1:00 chiều

Chi nhánh Stanford của Thư viện Garden Grove sẽ cung cấp bữa trưa miễn phí từ ngày 18 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 7 từ 12:00 chiều. đến 1:00 chiều và chi nhánh Chapman của Thư viện Garden Grove sẽ cung cấp bữa trưa miễn phí từ thứ Hai đến thứ Năm từ ngày 18 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 7 từ 12:00 chiều. đến 1:00 chiều

Lịch trình chương trình bữa trưa mùa hè sẽ được cung cấp từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10:15 sáng đến 11:15 chiều. bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 tại các trường tiểu học Peters K-3, Mitchell và Heritage, cũng như các trường trung học Alamitos, Doig và Fitz.

Câu lạc bộ Boys and Girls sẽ cung cấp chương trình bắt đầu từ 18 tháng 6 đến 17 tháng 8 từ 12:00 chiều. đến 1:00 chiều tại trụ sở của nó, 9860 Đại lộ Larson, Garden Grove.

Trường Tiểu Học Clinton sẽ cung cấp các bữa ăn mùa hè miễn phí ngày 18 tháng Sáu đến 17 tháng Tám từ 10:45 đến 11:45 sáng. Trường Tiểu Học Stanford sẽ cung cấp chương trình từ 10:45 sáng đến 11:45 sáng ngày 18 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 cũng như ngày 23 tháng Bảy đến hết Ngày 17 tháng 8 và từ 10:15 sáng đến 11:15 sáng ngày 25 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7.

Để biết thêm thông tin về giờ ăn, hãy truy cập http://GardenGrove.HealthELiving.net. Bữa trưa sẽ không được phục vụ vào ngày thứ 4 của tháng 7.

Chương trình Bữa ăn Mùa hè miễn phí cũng có sẵn cho những người khuyết tật trên 18 tuổi đã ghi danh vào một chương trình giáo dục đặc biệt. Bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở xuống đều hội đủ điều kiện để tận dụng chương trình miễn phí này bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, độ tuổi hoặc khuyết tật. Những cá nhân đủ điều kiện tin rằng họ bị phân biệt đối xử có thể viết Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Giám đốc, Văn phòng Dân quyền, Phòng 326-W, Tòa nhà Whitten, 1400 Đại lộ Độc lập, SW, Washington, DC 20250-9410 hoặc gọi điện ( 202) 720-5964.

Hãy gọi cho Sở Dịch vụ Thực phẩm của quận theo số (714) 663-6155 để biết thêm thông tin.

Nguon http://www.ggusd.us

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: