MSN News – Cử tri của “Tiểu Bang Vàng” sẽ được hỏi ý kiến trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới là có nên tách California ra làm ba tiểu bang khác nhau hay không.

Tim Draper, nhà đầu tư mạo hiểm, là người cung cấp tiền bạc cho nổ lực thu gom hơn 365,880 chữ ký cần thiết để đưa gợi ý vốn có tên gọi là ‘the Cal 3 initiative’ trở thành một câu hỏi có mặt trên phiếu bầu cho cử tri California. Hôm qua việc thanh tra các chữ ký đã hoàn tất.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 4 năm nay, trước khi đệ nạp các chữ ký của thỉnh nguyện thư cho các viên chức tiểu bang, ông Draper tuyên bố: “Đây là cơ hội cho 3 tiến trình mới cho chính phủ liên bang, ba tiểu bang mới sẽ trở thành kiểu mẫu không những cho Hoa Kỳ mà cho cả thế giới nữa”

Nhưng chống đối đã xuất hiện dưới tên gọi NoCABreakup, do cựu Chủ tịch Quốc hội California Fabien Nunez lãnh đạo. Steve Maviglio, một cố vấn cho phong trào chống đối, cho hay: “Chính quyền của California còn phải phải đối phó với nhiều vấn nạn thật sự, nhưng biện pháp tách riêng như thế này là một nhiểu loạn cho tình hình chính trị và sự bất bình đẳng sẽ còn lớn hơn”

Đây không phải là nổ lực đầu tiên của doanh nhân Draper muốn vẽ lại bản đồ California. Vào năm 2014, ông ta đã tiêu xài hết 5.2 triệu đô la cho nổ lực bất thành muốn tìm một tu chính án sẽ “chia” California thành 6 tiểu bang khác nhau.

Giờ đây kế hoạch của ông ta là muốn chia ra làm 3 vùng, tiểu bang California chính trải dài từ Los Angeles dọc theo bờ biển đến Monterey, tiểu bang Southern California sẽ là từ San Diego đến quận hạt Madera và tiểu bang Northern California là phần còn lại, từ phía bắc Santa Cruz, kể cả vùng Bay Area và thủ phủ Sacramento.

Photo Credit: AP

Ngay cả trong trường hợp cử tri California chấp nhận tình trạng “thân này ví xẻ làm ba” thì vẫn chưa xong, vì còn phải đợi ý kiến của Quốc Hội California và nhất là của Quốc Hội Hoa Kỳ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: