Mẫu giấy đồng ý cho...
 
Notifications
Clear all

[Closed] Mẫu giấy đồng ý cho con đi định cư


admin
(@admin)
Trusted Member Admin
Joined: 13 years ago
Posts: 64
Topic starter  

Giấy đồng ý cho con đi định cư

Tôi tên là:

Sinh ngày:

Chứng minh nhân dân:

Cấp tại:

Nghề nghiệp:

Ngụ tại số: (địa chỉ)

Là cha đẻ của:

Sinh ngày:

Tại:

Nay tôi làm giấy này đồng ý cho cháu (tên họ) đi định cư tại nước Mỹ theo mẹ đẻ của cháu là (tên họ).

(Nơi làm giấy), ngày (làm giấy).

Cha ký tên

(Chữ ký)
(Tên họ của người cha)

Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã hay quận

http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... u/cau.html
Bản chính có công chứng giấy chấp thuận do người cha/mẹ còn lại ở Việt Nam xác nhận và ký cho phép những người con dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng với đương đơn.


Share: