California đang mất gốc rễ người Mỹ. Một nghiên cứu mới phân tích thống kê dân số Hoa Kỳ mới nhất cho thấy rằng đại đa số những người mới đến tiểu bang từ bên ngoài Hoa Kỳ thay vì từ tiểu bang khác.

Tiểu bang Cali nằm trong số những nơi đến phổ thông nhất đối với các di dân, đặc biệt khu vực Miền Nam California, nơi những người lớn sinh ở ngoại quốc gần bằng số các cư dân Mỹ, theo Governing Magazine cho thấy.

Đây là sự tương phản rõ rệt đối với nhiều tiểu bang lân cận, tiếp tục thu hút nhiều cư dân mới từ những vùng khác trong nước Mỹ đến.  Chẳng hạn, tiểu bang Washington thu hút nhiều người California, theo Sacramento Bee tường trình cho biết.

Chỉ nhìn riêng cư dân Mỹ trong tiểu bang, người dân California chiếm 64% dân số, nhưng khi nhìn vào những người lớn sinh ở ngoại quốc, thì con số giảm còn 40%. Những chỉ số này cho thấy rằng ngày càng có nhiều người Mỹ đi ra khỏi California hơn là người dọn vào. Điều này không gồm các di dân bất hợp pháp, mà dân số được cho là chỉ dưới 3 triệu người tại California, theo Viện Chính Sách Công Của California cho hay.

Đặc biệt, California đang trở thành ít vừa khả năng chi trả hơn đối với các gia đình có thu nhập thấp. Một nghiên cứu cho thấy rằng California xếp hạng thứ 2 trong số nơi có chi phí đời sống đắt đỏ nhất bên ngoài Hawaii. Ngày càng nhiều người giàu có dọn vào ở California, nhiều cư dân dọn nhà đi tới các tiểu bang ở hướng đông như Texas và Oklahoma.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: