Hơn 4 phần 10 số người dời về ở New Mexico nói lý do là vì về hưu, theo các tài liệu từ United Van Lines cho biết. 

Về hưu cũng là lý do hàng đầu người ta dời về Florida và Arizona sống – và tại sao họ chạy khỏi New Jersey. 

Để qua một bên Florida. New Mexico là điểm đến hưu trí mới hàng đầu. 

Đó là những điểm được phát hiện từ thăm dò bởi United Van Lines. Công ty chuyên dời nhà này đã thăm dò 26,998 khách hàng của họ là những người dời nhà trong năm ngoái, tính tới ngày 30 tháng 11 năm 2018.

Trong số những người dời về sống ở New Mexico, 42% nói rằng họ làm vậy bởi vì về hưu, làm cho Vùng Đất của Sự Say Mê trở thành nơi đến hàng đầu. 

Florida đứng hạng thứ 2, với 38% người dời tới đó nói vì về hưu. Arizona đứng hạng thứ 3, theo United Van Lines cho biết. 

Trong khi đó, những năm vàng son đó cũng là lý do chính tại sao người dân rời bỏ New Jersey, với 1/3 hộ gia đình trích thuật nói đó như là nguyên nhân bên sau quyết định rời bỏ Tiểu Bang Vàng của họ.

Maine và Connecticut nằm trong 3 tiểu bang hàng đầu có người dân rời đi nơi khác vì lý do về hưu, theo công ty phục vụ dời nhà cho thấy. 

Có nhiều lý do người tới gần về hưu muốn dời nhà. Lý do chính trong số đó là nhu cầu cần tiết kiệm và ngân phiếu của An Sinh Xã Hộ. 

California có mức thuế lợi tức cá nhân cao nhất 13.3%. Oregon có mức thuế thấp hơn 9.9%. Mức thuế ở Colorado còn thấp hơn nữa ở mức 4.63% và Arizona 4.54%, theo Tax Foundation cho biết. 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: