1

Hoàng Tử William, người cháu trai 33 tuổi của bà được hầu hết mô tả là “đáng kính.” Kết quả thăm dò ý kiến này không gây ngạc nhiên lắm với Gary Toffoli, giám đốc điều hành Di Sản Hoàng Gia (Canada Royal Heritage Trust), tổ chức chuyên trách về giữ gìn chế độ quân chủ của Canada.

“Tôi không ngạc nhiên khi hầu hết dân chúng thích người 30 tuổi hơn người 50 hoặc 60 tuổi,” ông nói, và ông cũng không ngạc nhiên khi biết dân chúng thích mẹ của Charles.

“Nữ hoàng đã nắm giữ vương triều trong 64 năm nay. Bằng việc so sánh, bất kỳ người con nào, bất kể Charles được yêu mến đến đâu cũng sẽ luôn luôn bị so sánh với người mẹ của mình,” ông nói. “Tôi không nghĩ rằng điều ấy nhất thiết phản ánh cảm nhận của người dân về ông khi ông trở thành nhà vua.”

Hoàng Tử Edward nói chung cũng không được ưa thích lắm.

Toffoli lưu ý rằng một tình huống tương tự đã tồn tại trước khi Nữ Hoàng Victoria băng hà vào năm 1901.

Giống như Elizabeth, Victoria cũng là nữ hoàng trị vì lâu dài, rất được kính trọng và người thừa kế của mình, Hoàng Tử Edward, cũng đã không được nhiều người ưa mến, mặc dù vì lý do khác hơn so với Charles. Edward, theo Toffoli, được coi là một người hay tiệc tùng với những bạn bè không tốt khiến nhiều người gièm pha cho rằng đó sẽ là một thàm họa nếu ông trở thành vua.

Tuy nhiên, 10 năm sau, Toffoli nói, vào cuối triều đại của mình, Edward đã trở thành “một nhân vật đáng kính”, và điều tương tự ấy cũng có thể xảy ra cho Charles.

Khảo sát Angus Reid cũng cho thấy người dân Canada đang phân rẽ về việc đất nước có nên tiếp tục gắn bó với hệ thống chế độ quân chủ hiện tại hay không.

Khi được hỏi liệu Canada “nên tiếp tục là một chế độ quân chủ cho các thế hệ mai sau,” 42% người được hỏi cho biết là nên, 38% nói không nên và 20% chưa quyết định hoặc không có ý kiến.

Những người trả lời là một phần của diễn đàn Angus Reid, một hội đồng gồm 130,000 thành viên người Canada tham gia vào các cuộc khảo sát và thảo luận. Angus Reid cho biết diễn đàn bao gồm nhiều thành phần người dân trong mỗi nhóm nhân khẩu học chính và người trả lời nhận được một món tiền thù lao nhỏ, từ $1 đến $5 để hoàn thành mỗi khảo sát.

Tom Freda, giám đốc tổ chức Công Dân Một Nước Cộng Hòa Canada (Citizens for a Canadian Republic) nói rằng cuộc khảo sát cho thấy nay là thời điểm để nên mở một cuộc tranh luận cởi mở trong Quốc Hội về việc Canada có nên tách rời khỏi khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth).

Ông nói rằng với độ tuổi của Nữ Hoàng Elizabeth, đây là thời điểm tốt cho cuộc tranh luận, để đất nước không phải thảo luận về điều này khi bà sắp mất.

“Ðây không còn là một vấn đề đằng sau hậu trường nữa. Ðây là vấn đề hiện tại, ngay trung tâm và trước mặt của Khối Thịnh Vượng Chung.”

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: