160323045508_brussels_memorial_640x360_afp

Bác sĩ ở Texas bị kết tội gian lận y tế hơn $300 triệu

Một bồi thẩm đoàn liên bang thảo luận khoảng 14 giờ đồng hồ trong hai ngày trước khi đi đến kết luận là Bác Sĩ Jacques Roy, 58 tuổi, ở thành phố Rockwall, tiểu bang Texas, có tội về tám tội danh gian lận y tế, một tội danh đồng lõa gian lận, hai tội làm giả hồ sơ và một tội cản trở điều tra,

Có ba người khác là Cynthia Stiger, 53 tuổi, và Wilbert James Veasey Jr., 64 tuổi, cả hai đều ở Dallas; và Charity Eleda, 55 tuổi, ở Rowlett, Texas, cũng bị kết tội đồng lõa và các tội danh khác.

Mỗi tội danh liên quan đến gian lận và đồng lõa gian lận có thể đưa đến án 10 năm tù, trong khi mỗi tội danh giả mạo hồ sơ và cản trở điều tra là năm năm tù.

Mỗi tội danh cũng có thể bị phạt vạ $250,000. Các bị cáo sẽ bị tuyên án trong vài tháng nữa.

Hồ sơ truy tố cho thấy các nghi can Stiger, Veasey và Eleda đi tuyển mộ khách hàng Medicare cho dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà.

Trong số những người được tuyển mộ gồm cả bệnh nhân từ một trung tâm dành cho người vô gia cư ở Dallas, với người đi tuyển mộ có thể được thưởng tới $50 cho mỗi người họ ghi danh được.

Một khi bệnh nhân được phép nhận dịch vụ, hồ sơ sẽ được giả tạo để cho thấy bệnh nhân được cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng ngày, có bác sĩ đến tận nhà và đề nghị có nhiều dịch vụ y tế không cần thiết khác.

Ông Roy làm chủ Medistat Group Associates ở thành phố DeSoto ở vùng Nam Dallas.

Ông và sáu nghi can đồng lõa chứng nhận 11,000 hồ sơ Medicare qua hơn 500 cá nhân và cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà, trong thời gian từ Tháng Giêng, 2006 tới Tháng Mười Một, 2011.

 

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: