1

Tạp chí Time trích dẫn theo một thăm dò toàn quốc mới nhất do NBC News/Wall Street Journal thực hiện, cho thấy chỉ 33% người Cộng Hòa đồng ý giao cho đại hội môi giới đề cử người đại diện đảng ra tranh cử tổng thống.

Kết quả thăm dò công bố hôm Chủ Nhật, sau khi ứng cử viên dẫn đầu đảng Cộng Hòa Donald Trump cảnh cáo về một “Tháng Bảy rối ren” nếu Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc không “nói trắng ra” về tiến trình của đại hội môi giới, điều mà ông gọi là “thủ đoạn lừa đảo.”

Theo qui định, người được đề cử tối thiểu phải có đủ 1237 phiếu đại biểu trong ngày đại hội.

Phát biểu hôm Thứ Bảy, ông Trump nói: “Tôi không muốn bỏ phí hằng trăm triệu dollar ở Wyoming từ nhiều tháng trước để bao ăn nhậu, để mua chuộc, vì thực ra họ đã bị nhém đầy miệng trước rồi.”

Ông Trump tiếp: “Quí vị phải hiểu rằng chúng nó trong đãi họ, chúng mời họ ăn tối, ngủ khách sạn. Tôi muốn nói, một sự hối lộ hậu hĩ, chẳng còn gì là dân chủ nữa cả.”

Thăm dò được thực hiện trong thời gian từ 10 đến 14 Tháng Tư nơi 319 cử tri bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: