images

Đại công ty Cisco Systems sửa soạn cho nghỉ việc 14,000 nhân viên tức khoảng 20 phần trăm nhân lực trên mạng lưới toàn cầu. Cisco Systems có trụ sở chính đóng tại San Jose thông báo sẽ tiến hành công việc giảm nhân viên này trong vài tuần tới. Đây là một tiến trình chuyển tiếp từ công việc chính sản xuất vật dụng hardware sang lãnh vực nhu liệu điện toán hay còn gọi là software.

Các đại công ty lớn khác quanh vùng như Microsoft Corp và HP hay Intel Corp cũng lâm vào tình trạng yếu kém trong những năm gần đây. Microsoft Corp sau khi cho nghỉ việc một số lượng lớn nhân viên nay lại tuyên bố sẽ tiếp tục cắt thêm 18,000 nhân viên nữa.

Đại công ty HP Inc trong tháng Chín 2015 đã tuyên bố cắt 33,300 nhân viên trong vòng 3 năm. Như vậy tiến tình giảm nhân viên này hiện nay đang tiếp diễn tại vùng San Jose này. Intel có trụ sở đóng tại Santa Clara vào tháng Tư vừa qua cho biết cắt bớt 12,000 công việc khắp thế giới tức khoảng 11% nhân lực.

Tính đến 30 tháng Tư, Cisco còn lại khoảng 70,000 nhân viên nếu cắt đi 14,000 nữa thì con số nhân viên còn lại ít hơn nhiều. Tuy nhiên hiện nay Cisco Systems không cho biết thêm chi tiết và phê bình nào. Để sinh tồn Công ty Cisco phải cạnh tranh bước vào lãnh vực cao hơn đó là “software” hay còn gọi là nhu liệu điện toán tức không còn chú trọng đến sản xuất hardware hay còn gọi là ‘cương liệu điện toán’ khác với nhu liệu nhưng rẽ tiền và dễ sản xuất hơn.

Nguồn nhân lực rẻ và dồi dào tại Á Châu như ASEAN và Trung Cộng Á đã đẩy lùi Thung Lũng Điện Tử- Silicon Valley vào quá khứ và chỉ còn ‘một thời vang bóng’. Silicon Valley chắc không còn cơ hội lấy lại ‘phong độ’ như thập niên 1990s về lảnh vực điện tử?

Đó cũng là nguyên nhân chính yếu khiến các đại công ty điện tử vùng San Jose và phụ cận cắt giảm ào ạt nhân viên quay sang lãnh vực khác đó là “thế giới của software” hay ‘nhu liệu điện toán’ mới mong sinh tồn trong cạnh tranh thương mại.

reuters

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: