Liên lạc với Edward Archie không được, chị đành cay đắng đến Cơ quan Công an trình báo, kèm theo 4 tờ hóa đơn nộp tiền, 1 bản in giao diện tài khoản Facebook của Edward Archie và nội dung chat giữa hai người. Kiểm tra các tài khoản mà chị Mai đã chuyển tiền cho thấy số tiền gửi đã được rút sạch. Số điện thoại của “nhân viên chuyển phát nhanh” đã khóa và cũng chỉ là loại “sim rác”.

11

Liên lạc với Edward Archie không được, chị đành cay đắng đến Cơ quan Công an trình báo, kèm theo 4 tờ hóa đơn nộp tiền, 1 bản in giao diện tài khoản Facebook của Edward Archie và nội dung chat giữa hai người. Kiểm tra các tài khoản mà chị Mai đã chuyển tiền cho thấy số tiền gửi đã được rút sạch. Số điện thoại của “nhân viên chuyển phát nhanh” đã khóa và cũng chỉ là loại “sim rác”.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: