Chuẩn bị giấy tờ khi hồ sơ được mở tại NVC.

Chuẩn bị trước (civil documents): 
1. Làm hộ chiếu cho tất các thành viên đi cùng. Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất tám tháng sau khi được cấp visa.

2. Chuẩn bị các giấy tờ dân sự như khai sanh, hộ chiếu, 2 tấm hình 5x5cm, CMND hoặc CCCD (nếu có), đăng ký kết hôn (nếu có), li dị (nếu có), hộ khẩu…

Xem thêm:
+ Thủ tục xin cấp Hộ chiếu tại VN
+ Thời hạn của Hộ chiếu VN

One Year Contact Requirement
Đường link hướng dẫn nội dung

Immigration and Nationality Act (INA) section 203 (g) provides that the Secretary of State shall terminate the registration (petition) of any alien who fails to apply for an immigrant visa within one year of notice of visa availability. The petition may be reinstated if, within two years of notice of visa availability, the alien establishes that the failure to apply was for reasons beyond the alien’s control. Therefore if you do not respond to notices from the NVC within one year you risk termination of your petition under this section of law and would lose the benefits of that petition, such as your priority date.

Theo Luật Di trú, nếu đương đơn không tiến hành xin visa nhập cư trong vòng 1 năm khi visa đáo hạn thì hồ sơ sẽ bị đóng. Đương đơn có thể xin phục hồi, mở lại hồ sơ này trong vòng 2 năm nếu chứng minh vì lý do ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.

Khi hồ sơ được mở.

Khoảng 6 tháng trước khi Visa Bulletin đăng lịch đáo hạn của ngày ưu tiên, các hồ sơ đến lượt sẽ được NVC bắt đầu tiến trình xử lý cấp visa định cư. NBL/NĐBL nên chủ động liên lạc bằng phone: (603) 334-0700, hoặc;

Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC Public Inquiry Form: để gởi NVC hỏi thăm tin tức khi nào hồ sơ được mở, Mẫu thư email hỏi NVC về việc mở hồ sơ chưa
Khi hồ sơ sắp được mở, NVC sẽ gởi thư báo trong đó có Invoice ID Number cho NBL/NĐBL, hoặc Luật sư người đại diện (nếu có).

Bạn dùng HCM# và Invoice ID Number hàng ngày vào trang này để kiểm tra, khi nào NVC cho điền đơn Form DS-261, và/hoặc đóng phí 120$ là hồ sơ được mở.

Chú ý: Không có thời gian nhất định khi NVC cho phép điền đơn Form DS-261, Form DS-260, hay đóng phí (thường từ 2 tuần đến 2 tháng). Có trường hợp đóng phí mà không điền đơn Form DS-261, đóng cả 2 loại phí một lúc là do tùy vào cách làm việc của Viên chức NVC.

Sau khi điền đơn Form DS-261, và đóng phí 120$ AOS Fee, bạn cũng thường xuyên vào lại trang đó để kiểm tra xem NVC cho đóng phí visa hay chưa. Bạn hãy tranh thủ đóng phí visa sau đó điền đơn Form DS-260 rồi nộp civil document. Mỗi người xin visa đều phải điền đơn Form DS-260.

Begin National Visa Center (NVC) Processing Người bảo lãnh, và Người được bảo lãnh phải hoàn thành tất cả 6 bước sau đây khi hồ sơ được mở.

Step 1: Choose an agent (chọn người đại diện).
Step 2: Pay fees (trả phí 120$ bảo trợ tài chính và 325$ tiền visa).
Step 3: Submit visa application form (điền đơn Form DS-260 điện tử trực tuyến online).
Step 4: Collect financial documents (điền đơn Form I-864 bảo trợ tài chính).
Step 5: Collect supporting documents (chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của những người được bảo lãnh).
Step 6: Submit documents to the NVC (gửi tất cả hồ sơ cho NVC để họ xem xét).

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng bước, bạn không bắt buộc phải theo thứ tự trên, miễn sao đủ 6 bước là được. Sau khi hồ sơ hoàn tất tại NVC, thì bạn chờ NVC xếp lịch phỏng vấn.

Điều kiện để hồ sơ được xếp phỏng vấn

1. Điền mẫu đơn Form DS-261 (điện tử): nhớ ghi địa chỉ email của người bảo lãnh và người được bảo lãnh để NVC tiện liên lạc.
Xem: Mẫu đơn Form DS-261 – Cách điền đơn

Sau khi điền đơn Form DS-261 (có những hồ sơ không điền đơn Form DS-261 cũng không ảnh hưởng gì đến tiến trình xin visa), NVC sẽ cho đóng phí xem xét đơn Bảo trợ tài chánh (AOS Fee) và phí visa (IV Fee). Bạn phải thường xuyên đăng nhập vào trang đóng tiền https://ceac.state.gov/CTRAC/Invoice/signon.aspx để xem đã được đóng phí visa, và được điền đơn Form DS-260 chưa.

2. Đóng phí 120$ (AOS), phí visa 325$ (IV): Phí 120$ để xem xét đơn bảo trợ tài chánh Form I-864. Sau khi hiện chữ PAID:
– In tờ Document Cover Sheet 120$ để đặt lên bộ đơn Form I-864.

– In Document Cover Sheet 325$ kẹp lên trên giấy tờ dân sự (civil documents).

3. Điền mẫu đơn Form DS-260 – Đơn xin thị thực di dân và đăng ký người nước ngoài (điện tử): Sau khi đóng lệ phí visa bạn phải vào lại trang đóng tiền để điền DS-260 (thay cho DS-230). Mỗi người có tên trong danh sách đóng phí visa đều phải hoàn tất mẫu DS-260. Xem: Mẫu DS-260 – Cách điền đơn

• NVC sẽ xem xét DS-260, và giấy tờ dân sự.

• In giấy xác nhận đơn Form DS-260 để cầm theo lúc phỏng vấn. Xem mẫu: Trang xác nhận đơn Form DS-260

Nếu thắc mắc về hồ sơ di trú cần liên hệ với LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM ở đây:

Đường link hướng dẫn nội dung

[BỘ I]: Civil documents: Mỗi người xin visa (người được bảo lãnh, và người đi theo) đều phải nộp các giấy tờ dưới đây:

Collect supporting documents, bản tiếng Anh

a. Bản copy Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2, cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên được cấp trong vòng một năm bởi Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố nơi đương đơn cư trú hợp pháp. Liên hệ Sở Tư pháp Tỉnh, hoặc Thành Phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để nộp đơn. Bạn mang bản chính theo nộp lúc phỏng vấn.

Chú ý:
* Thời gian xin Lý lịch Tư pháp số 2 trung bình từ 1 – 2 tháng, và Lý lịch Tư pháp có giá trị 12 tháng kể từ ngày cấp, do đó bạn tính toán sao để khi phỏng vấn thì Lý lịch Tư pháp vẫn còn hạn là được, nếu hết hạn phải làm Lý lịch Tư pháp lại để cầm theo lúc phỏng vấn.

Thủ tục cấp phiếu Lý lịch Tư pháp số 2 cho cá nhân

Police Certificate
* Trường hợp đương đơn có thời gian sống ở nước ngoài trên 6 tháng (diện K) và 12 tháng (diện định cư) cần có thêm Bản copy Giấy chứng nhận do cảnh sát nước ngoài cấp (police certificate). Liên hệ Đại sứ quán, hoặc Lãnh sự quán của các nước mà đương đơn đã cư ngụ tại Hà Nội, hoặc TP.HCM để làm giấy này. Bạn mang bản chính theo nộp lúc phỏng vấn.

* Trường hợp đương sự đã có thời gian ở Hoa Kỳ (6 tháng, 12 tháng, hơn 12 tháng…) hoặc/và đang ở Hoa Kỳ thì không cần xin police certificate trong khoảng thời gian ở Hoa Kỳ.

b. Khai sanh bản copy. Bạn mang bản chính/trích lục theo nộp lúc phỏng vấn.

c. Hôn thú bản copy. Bạn mang bản trích lục/hoặc sao y bản chính theo nộp lúc phỏng vấn.

d. Giấy ly hôn (nếu có bản copy). Bạn mang bản chính/trích lục theo nộp lúc phỏng vấn.

e. Hồ sơ quân đội (nếu có) (copy). Bạn mang bản chính/trích lục theo nộp lúc phỏng vấn.

f. Giấy tiền án (nếu có) (copy, công chứng). Bạn mang bản chính/trích lục theo nộp lúc phỏng vấn.

g. Hộ chiếu. Photocopy trang đầu & trang có thông tin cá nhân trên tờ hộ chiếu. Hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất 8 tháng. Không cần công chứng.

h. 2 tấm hình 5x5cm (Chụp phông nền trắng, ghi số HCM, tên, họ ở mặt sau tấm hình bằng viết chì). Xem chỉ dẫn

Chú ý:
+ Nhớ ghi Case Number HCMxxxxxxxxxx trên góc phải của các giấy tờ.

+ Các giấy tờ nộp cho NVC nếu bằng tiếng Việt không cần phải dịch sang tiếng Anh.

[Bộ 2] Người bảo lãnh ở Mỹ Form I-864.

Collect Financial Documents, bản tiếng Anh

+ Dù không có income hay lãnh tiền trợ cấp, người bảo lãnh chính bắt buộc phải điền đơn Form I-864 (bản chính).

+ Vào xem Bảo trợ tài chánh

Đóng $120 lệ phí cho Form I-864, khi trang đóng tiền ghi PAID thì in tờ document cover sheet có barcode để trước bộ bảo trợ tài chánh Form I-864, cùng với các giấy tờ dưới đây:

1. Người bảo lãnh phải Download Form I-864 về máy điền, hoặc có thể điền bằng tay. Nếu điền bằng máy thì phải điền toàn bộ bằng máy, điền bằng tay thì phải điền toàn bộ bằng tay.

Mẫu đơn I-864 

2. Bản copy: Giấy khai thuế (IRS) Form 1040, 1040EZ kèm theo form W-2; hoặc/và form 1099. Giấy khai thuế (IRS) Form 1040, 1040EZ kèm theo W-2; hoặc/và 1099 có thể thay tất cả các giấy này chỉ bằng 1 tờ Tax transcipt (nghĩa là không cần nộp giấy khai thuế, và W2/1099 nữa).

Xin Tax Transcript Ở đây.

Tự làm chủ thì chỉ cần giấy thuế 1040, và một trong các phụ lục (Schedule) C, D. E hoặc F. Người tự làm chủ cũng nên kèm theo giấy phép hành nghề, bản sao của những tờ biên lai mới, và các giấy tờ chứng minh khác.

3. Giấy xác nhận có việc làm (bản chính) không cần công chứng chữ ký, hoặc giấy phép hành nghề (bản copy) nếu tự làm chủ. Hoặc cùi lương của 6 tháng gần nhất (copy).

4. Photocopy giấy chứng nhận quốc tịch, hoặc US passport, hoặc giấy khai sanh (copy) nếu sanh tại Mỹ.

5. Hôn thú (bản copy) (nếu có kết hôn). Bạn mang bản trích lục, hoặc sao y bản chính theo nộp lúc phỏng vấn.

6. Ly dị (bản copy) (nếu có ly dị). Bạn mang bản trích lục, hoặc sao y bản chính theo nộp lúc phỏng vấn.

7. Nếu dùng thêm tài sản để bảo trợ thì phải nộp kèm bằng chứng để chứng minh phần tài sản đó.

Nếu người bảo lãnh chính không có income hay lãnh tiền trợ cấp và không khai thuế thì phải viết thư giải thích Thư giải thích lý do không khai thuế

Nếu có người đồng bảo trợ.

+ Người đồng bảo ở khác địa chỉ:
1. Form I-864 (bản chính).
2. Các loại giấy tờ về thuế như hướng dẫn ở trên.
3. Photocopy giấy chứng nhận quốc tịch hoặc US passport, hoặc copy 2 mặt của thẻ xanh.

+ Người đồng bảo ở cùng địa chỉ:
– Là người phụ thuộc (dependent), vợ/chồng: Điền đơn Form I-864A (bản chính).

– Là anh/chị/em, cha/mẹ: Điền đơn I-864A (bản chính) và nộp giấy khai sinh làm bằng chứng chứng minh là anh/chị/em với nhau, nộp ID/DL để chứng minh ở cùng địa chỉ.

Sau khi hoàn thành [BỘ I] và [BỘ II], nhớ kẹp tờ document cover sheet phí visa lên [BỘ I], và tờ document cover sheet phí AOF lên [BỘ II], đương đơn phải bỏ chung vào 1 bao thư rồi gửi đến cho NVC theo địa chỉ:

National Visa Center
Attn: DR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914

Đường link hướng dẫn nội dung

After you collect your Affidavit of Support form (s) and financial evidence in Step 4, and supporting documents in Step 5, you must submit all of your forms, financial evidence, and photocopies of your original civil documents in ONE package to the NVC. Your case may be significantly delayed if you fail to submit all of your documents in one package.

Chú ý:
1.
a. Nếu người đồng bảo trợ có quan hệ ruột thịt với người bảo trợ chính thì nộp thêm giấy khai sinh của người đồng bảo trợ.

b. Nếu mẫu đơn Form I-864, hoặc Form I-864A do người đồng bảo trợ nộp, người đồng bảo trợ này phải nộp thêm:
a. Bản chính có công chứng thư giải thích mối quan hệ giữa người đồng bảo trợ với người bảo lãnh hoặc đương đơn. (Nếu không nộp tại NVC thì phải gởi về VN để người nhà cầm theo nộp lúc phỏng vấn).

b. Bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp của người đồng bảo trợ như: bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc thẻ thường trú nhân.

2. Nếu trong gia đình ngoài đương đơn chính còn có X người đi theo thì phải copy đơn Form I-864 hoặc/và đơn Form I-864A thành X bản để gởi cho NVC. (Không cần kẹp các giấy tờ kèm theo như bộ chính).

3. Trong hướng dẫn Form I-864 chỉ cần 1 năm thuế gần nhất nhưng thực tế NVC, và LSQ vẫn yêu cầu người bảo trợ và/hoặc người đồng bảo trợ nộp đủ giấy khai thuế, và W2 của 3 năm gần nhất. Do đó nếu không khai thuế năm nào (trong 3 năm) thì phải viết thư giải thích vì sao không khai thuế cho năm đó.

4. Người bảo lãnh photocopy 1 bộ của [Bộ 2] trên, (Form I-864, cùng các loại giấy thuế, khai sanh…) gởi về để bạn mang theo lúc phỏng vấn.

5. Sau khi có giấy mời phỏng vấn tiến hành chích ngừa và khám sức khỏe, nên đặt lịch hẹn trước.

Thư hẹn phỏng vấn dành cho đương đơn xin thị thực định cư

[Bộ 3] Bằng chứng – Phỏng vấn.

* Xem chi tiết: Hướng dẫn phỏng vấn thị thực định cư

* Xem thông tin cập nhật mới: Mẫu thư phỏng vấn mới

1. Đọc kỹ thư mời PV, trong đó sẽ nói rõ bạn có cần mang theo giấy tờ gì để nộp trong buổi PV hay không? Nếu có thì các giấy tờ đó nên mang theo bản chính. Nếu không thì giấy tờ bạn mang theo chỉ là phòng hờ, kể cả Form I-864.

2. Riêng civil documents: Bạn bắt buộc phải mang bản chính đi phỏng vấn vì hiện nay NVC cho nộp bản copy nên hầu hết các giấy tờ đã nộp cho NVC chỉ là bản copy.

Bằng chứng góp phần rất quan trọng cho việc nhận giấy hồng, chấp nhận cấp visa khi đi phỏng vấn. Chuẩn bị bằng chứng theo thứ tự thời gian giữa Người bảo lãnh, và Người được bảo lãnh; người được bảo lãnh, và các thành viên đi theo cùng đương đơn chính. Bộ này gồm hình ảnh, học bạ, bill điện thoại, giấy tờ khác…

I. I-864 tài chính: [Bộ 2]
1. Form I-864; Form I-864A một khi đã nộp cho Sở Di trú sẽ không bị hết hạn. Nếu qua một năm mà người bảo lãnh chưa được PV thì người bảo trợ, và người đồng bảo trợ chỉ cần nộp các giấy tờ thuế mới nhất + W2 + giấy chứng nhận việc làm. Không cần làm lại Form I-864, hay Form I-864A nữa.

2. Nếu mẫu Form I-864, hoặc Form I-864A do người đồng bảo trợ nộp, người đồng bảo trợ này phải nộp thêm bản chính có công chứng thư giải thích mối quan hệ giữa người đồng bảo trợ với người bảo lãnh hoặc đương đơn.

II. Hình ảnh:

1. Diện vợ chồng (CR1, F2A) hoặc diện hôn phu thê (K1):
– Chuẩn bị các hình ảnh chứng minh mối quan hệ trên. Hình đi chơi, đám hỏi, đám cưới; Hình riêng 2 người, và hình chung với gia đình của 2 người (nếu có).

– Bằng chứng liên lạc bằng email, phone, chat, gửi tiền…

– Cùi vé máy bay, giấy tạm trú trong thời gian NBL về Việt Nam.

2. Các diện định cư khác (IR5, F):

– Làm lại Lý lịch Tư pháp số 2 nếu đã quá hạn (đối với LSQ HK tại TP.HCM thì Lý lịch Tư pháp số 2 có thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp).

– Chuẩn bị để riêng các hình ảnh chứng minh:
+ Mối quan hệ giữa người bảo lãnh, và người được bảo lãnh chính.

+ Mối quan hệ giữa người được bảo lãnh chính và các thành viên đi theo.

Nên chọn lựa những hình chứng minh mối quan hệ gia đình, bao gồm hình cũ, hình mới, sắp xếp hình theo thứ tự qua các giai đoạn từ cũ đến mới.

Nếu thiếu hình cũ chụp chung với Người bảo lãnh thì tìm hình khác còn lại chứng minh mối quan hệ gia đình rộng hơn của mọi người trong gia đình như cha-mẹ-con, anh-chị-em…

Hình có thể để trong Album mỏng hoặc dán trên giấy A4 để dễ đưa vào ô cửa hẹp lúc phỏng vấn. Bên dưới hình dán thêm ghi chú bằng tiếng Anh các hình quan trọng: Hình chụp năm nào, ở đâu, ai chụp chung,…

Người bảo lãnh (NBL) lớn tuổi cần phải có hình mới chụp, tay cầm tờ báo Mỹ mới nhất, thấy được ngày phát hành để Viên chức Tổng LSQ biết NBL hiện vẫn còn sống (gởi về bằng file qua email).
Lưu ý: Đây là bằng chứng quan trọng nên không thể thiếu đối với NBL lớn tuổi & sẽ được Viên chức  Tổng LSQ yêu cầu lúc phỏng vấn.

III. Giấy tờ cũ có tên Người bảo lãnh & Người được bảo lãnh như:
1. Hộ khẩu cũ (nếu không còn thì ra phòng lưu trữ hộ tịch quận/huyện xin Photocopy).
2. Sổ công giáo (nếu có).
3. Học bạ cũ (nếu có).
4. Các giấy tờ cũ khác còn giữ.
5. Bill điện thoại: Người nhà bên Mỹ in Bill điện thoại gởi về, dùng bút dạ quang tô màu số điện thoại nhà.
6. Thư từ cũ gởi về từ Mỹ còn bao thư có mộc bưu điện…

IV. Bằng chứng mối quan hệ gia đình của đương đơn chính với các thành viên đi theo:
1. Học bạ của các con.
2. Hình ảnh gia đình.
3. Hộ khẩu.
4. Khai sanh.
5. Giấy kết hôn.

Khi phỏng vấn mang theo Thư mời phỏng vấn; Trang xác nhận Form DS-260 + civil documents và Bộ 3. Mỗi thành viên cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau đây khi đi phỏng vấn. Con cái đi theo thì trừ ra hôn thú và hộ khẩu.

Các giấy tờ mang theo phải là bản chính:
1. 2 tấm hình 5×5 cm (mỗi người).
2. Hộ khẩu.
3. Chứng minh nhân dân (mỗi người).
4. Hộ chiếu.
5. Trang xác nhận đơn Form DS-260 (không cần in toàn bộ đơn Form DS-260).
6. Hôn thú.
7. Lý lịch tư pháp (bản chính).
8. Khai sinh (mỗi người).
9. Kết quả khám sức khoẻ của mỗi người (bao thư khám sức khoẻ phải còn niêm phong).
10. Giấy thuận tình cho con đi cùng nếu con dưới 18 tuổi của cha/mẹ còn ở lại Việt Nam.
11. Giấy cam kết độc thân cho tất cả đương đơn nữ từ 18 tuổi trở lên, và nam từ 20 tuổi trở lên còn độc thân, hoặc đã ly dị, góa vợ, góa chồng.
12. Các giấy tờ liên quan quân đội, tòa án trước đây (nếu có).

———————————

Lưu ý:
1. Thường thì bạn đã nộp đủ giấy tờ cho NVC nên hồ sơ mới được hoàn tất complete, và được lên lịch phỏng vấn. Những giấy tờ chuẩn bị mang theo lúc phỏng vấn là để phòng hờ mà thôi, trong trường hợp những giấy tờ đã nộp bị rơi mất hoặc thất lạc khi di chuyển hoặc xem xét thì bạn có mà bổ túc liền. Nếu có thay đổi trong đơn Form I-864 thì bạn bắt buộc phải nộp bản chính chứ bản copy không hợp lệ.

2. Nếu xui một trong các giấy tờ (civil documents; Form I-864; Lý lịch Tư pháp số 2) bị rơi mất hoặc thất lạc trong quá trình di chuyển xem xét thì bạn sẽ phải làm lại bản chính.

3. Form I-864; Form I-864A một khi đã nộp cho Sở Di trú sẽ không bị hết hạn. Nếu qua một năm mà người bảo lãnh chưa được phỏng vấn thì người bảo trợ và người đồng bảo trợ chỉ cần nộp các giấy tờ thuế mới nhất + W2 + giấy chứng nhận việc làm. Không cần làm lại Form I-864, hay Form I-864A.

Nếu muốn thay đổi ngươì đồng bảo trợ thì người đồng bảo trợ mới phải điền đơn Form I-864 và/hoặc Form I-864A bản chính + các giâý tờ cần thiết (xem ở trên mục: [Bộ 2] Người bảo lãnh ở Mỹ làm nộp).

4. Nêú có thay đổỉ hoặc đã điền sai trong đơn Form DS-260 thì báo với viên chức Lãnh sự tại buổi phỏng vấn. Họ sẽ sửa trực tiếp trong đơn Form DS-260 của bạn.

5. Nếu hình, Lý lịch Tư pháp số 2 đã nộp cho NVC hơn 1 năm (tính đến ngày phỏng vấn) thì bạn nên làm lại Lý lịch Tư pháp số 2, và chụp hình mới để mang theo lúc phỏng vấn.

6. Riêng bằng chứng giữa NBL và NĐBL; NĐBL chính (đương đơn chính) và những người đi theo vì không nộp cho NVC nên bạn phải chuẩn bị cho kỹ phần bằng chứng này.

7. Các giấy tờ mang theo phỏng vấn nếu bằng tiếng Việt không cần phải dịch sang tiếng Anh.

Chú ý:
1. Tất cả những giấy tờ nộp cho NVC, hay LSQ mà không phải bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, phải được dịch sang tiếng Anh và công chứng. 
Hồ sơ-Dịch ra tiếng Anh hay không

2. Trường hợp hồ sơ phải khiếu nại tuổi CSPA tại LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM thì:
– Người CSPA cần chuẩn bị civil documents như các thành viên đi theo Người được bảo lãnh chính. Xem hướng dẫn khiếu nại tuổi CSPA

– Form I-864 của người bảo trợ nên có cả tên người CSPA (nếu chắc chắn đủ tuổi) copy Form I-864 gởi về cho người CSPA, như vậy sau khi khiếu nại tại LSQ không phải làm lại Form I-864. Trường hợp người bảo trợ không đề tên người CSPA thì sau khi khiếu nại CSPA thành công, người bảo trợ phải làm lại Form I-864 bản chính, và gởi về VN cho gia đình cầm đi phỏng vấn. Hoặc làm thêm Form I-864 cho người CSPA bản chính.

3. Tất cả các giấy tờ mang theo phỏng vấn ở LSQ Hoa Kỳ tại TP.HCM không cần dịch sang tiếng Anh nếu các giấy tờ đó là tiếng Việt, hoặc đã là tiếng Anh. Chỉ phải dịch sang tiếng Anh khi Viên chức LSQ yêu cầu.

4. Nếu từ lúc hồ sơ hoàn tất tại NVC đến lúc phỏng vấn mà hơn 1 năm thì phải làm lại tất cả mọi giấy tờ. Riêng Form I-864 không cần điền lại mới mà chỉ cần nộp thêm giấy khai thuế mới nhất, và giấy chứng nhận việc làm mới nhất.

5. Khi định cư thì các giấy tờ (khai sinh, bằng cấp…) thì nên dịch sang tiếng Anh, và công chứng để có thể sử dụng tại Mỹ.

 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!